fbpx

Blog

Top 5 Things to do in Snowdonia

Snowdon Snowdonia’s vast mountains, gorgeous lakes, free flowing rivers, sheer cliffs, verdant forests, lush green meadows and blissful valleys make some of the most scenic views in all of Wales...

GŴYL ZIP ROC

Gŵyl gerddorol yw Gŵyl Zip Roc  gaiff ei chynnal ar y 15 Mehefin, ac ar gyfer ei hail flwyddyn cynhelir yr ŵyl yn Chwarel y Penrhyn, taith fer mewn car o Dafarn y Black Boy yng Nghaernarfon. Bydd yr...

Y Tywysog Charles: 50 mlynedd fel Tywysog Cymru

Cynhaliwyd y seremoni ddiweddar i gofnodi 50 mlynedd ers Arwisgiad y Tywysog Charles, dafliad carreg o Dafarn y Black Boy. Mae Tywysog Cymru wedi ei ganmol am ei ymroddiad, ei gariad a a’i...

Ffeithiau Difyr am Gastell Caernarfon

Heb os, mae Castell Caernarfon yn un o brif atyniadau Gogledd Cymru, yn enwedig gan ei fod yn un o’r cestyll mwyaf trawiadol yn y DU.  Mae holl dref bysgota Caernarfon oddi mewn i furiau’r castell,...

Rydym wedi derbyn 3050 Adolygiad ar Trip Advisor

Roeddem yn hynod falch o dderbyn hysbysiad gan Trip Advisor yn ddiweddar i ddweud ein bod wedi cyrraedd y Garreg Filltir o 3050 Adolygiad. Hoffem gymryd y cyfle hwn i ddiolch i bob un ohonoch a...

Cofeb Lionel Rees, VC

Ganwyd yr arwr rhyfel Lionel Rees yng Nghaernarfon ac fe’i magwyd yn 5 Stryd Y Castell, sydd ar hyn o bryd yn eiddo i Dafarn y Black Boy; mae wedi ei leoli’r drws nesaf i  ‘Tŷ Dre’. Derbyniodd...

Camgymeriad fyddai anwybyddu’r safleoedd hanesyddol yr ardal wrth ymweld â Gogledd Cymru. Mae casgliad o adeiladau rhyfeddol ac ardaloedd a safleoedd o brydferthwch ar draws Cymru gyfan – ac mae...

CYNNIG ARBENNIG: 3 Noson am bris 2

Mae gan Dafarn y Black Boy gynnig arbennig: Pob ystafell - 3 Noson am bris 2 Yn ystod Ionawr, Chwefror a Mawrth 2020 gallwch fanteisio ar y cynnig anhygoel hwn lle gall gwesteion aros am 3 noson am...

SPECIAL OFFER: 3 Nights for the Price of 2

The Blackboy Inn is having a special offer: 3 Nights for the Price of 2 on all Rooms During January, February and March 2020 you can take advantage of this fantastic offer in which guests can stay...