Black Boy Inn: 01286 673604

Black Jack's: 01286 673604

Ty Dre: 01286 685901

Black Boy Inn

Make A Room Reservation

Black Boy Inn & Black Jacks

Arrival
Adults
Nights

Make A Room Reservation

Ty Dre

Arrival
Adults
Nights

Simple Welsh Terms

English

Welsh

Welcome Croeso
Hello Helô
How are you? Sut ydych chi?
What’s your name? Be(th) ydy dy enw di?
My name is … Fy enw i yw…..
Pleased to meet you Mae’n dda gen i gwrdd â chi / Neis cwrdd â chi
Good morning Bore da
Good afternoon P’nawn da, Prynhawn da
Good evening Noswaith dda
Good night Nos da
Goodbye Hwyl
Cheers/Good health! Iechyd da!
I don’t understand Dw i ddim yn deall
Excuse me Esgusodwch fi
How much is this? Faint yw hwn
Sorry Sori
Thank you Diolch
Where’s the toilet? Ble mae’r toiled