Simple Welsh Terms

Black Boy Inn: 01286 673604

Black Jack's: 01286 673604

Ty Dre: 01286 685901

Make A Room Reservation

Black Boy Inn & Black Jacks

Arrival
Adults
Nights

Make A Room Reservation

Ty Dre

Arrival
Adults
Nights

Enter this Offer Code BB2017 to receive a discount when booking a room.

Simple Welsh Terms

English

Welsh

Welcome Croeso
Hello Helô
How are you? Sut ydych chi?
What’s your name? Be(th) ydy dy enw di?
My name is … Fy enw i yw…..
Pleased to meet you Mae’n dda gen i gwrdd â chi / Neis cwrdd â chi
Good morning Bore da
Good afternoon P’nawn da, Prynhawn da
Good evening Noswaith dda
Good night Nos da
Goodbye Hwyl
Cheers/Good health! Iechyd da!
I don’t understand Dw i ddim yn deall
Excuse me Esgusodwch fi
How much is this? Faint yw hwn
Sorry Sori
Thank you Diolch
Where’s the toilet? Ble mae’r toiled