fbpx

Ymunwch â’r Bwrlwm yng Ngŵyl Eryri 2018

Ymunwch â’r hwyl a’r cyffro fis Medi yma yng Ngŵyl Eryri 2018! Yn fyw o Barc Gwydir yn Llanrwst yng nghwmni talentau gwych, mae Gŵyl Eryri 2018 yn ddigwyddiad na ddylech ei golli! Nid yw’n ddigwyddiad i drigolion Llanrwst a Gogledd Cymru yn unig. Lle...

Llefydd i Fwynhau’r Heulwen yng Ngogledd Cymru

“Ydych chi’n cofio Haf 2018″ Mae tymor yr haf ar ei anterth erbyn hyn – ac y mae wedi bod yn haf i’w gofio! Dyma’r cyfnod o dywydd poeth hiraf ers 1976, a does dim i awgrymu ei fod ar fin dod i ben. Felly, rydyn ni wedi penderfynu llunio rhestr o...

Gorsafoedd Gwefru Ceir Trydan yn y Black Boy Inn

Gwesty yn Eryri gyda Gorsafoedd Gwefru Ceir Trydan Mae’r dyfodol wedi cyrraedd! Gyda thechnoleg yn datblygu mor gyflym, mae’r Black Boy Inn wastad wedi gwneud ei orau i gadw gyda’r oes (ers y 15fed ganrif mewn gwirionedd!). Gyda mwy a mwy o bobl yn newid i...

Tafarn y Flwyddyn CAMRA 2018

CAMRA YN DYFARNU GWOBR TAFARN Y FLWYDDYN I’R BLACK BOY INN Rydym yn falch o gyhoeddi bod y Black Boy Inn wedi cael ei enwi yn ‘Dafarn y Flwyddyn 2018′ yng Ngwynedd gan CAMRA (Ymgyrch dros Gwrw Iawn). Rydym yn falch o gyfrannu at y diwylliant tafarn gwych yng...

Caernarfon yn blodeuo

Castell, cyfoeth a chwa o liw Dengys y dref hon entrepreneuriaeth ac egni cymunedol gyda dros 320 busnes yn cyfrannu 1% yn ychwanegol at eu trethi er mwyn llunio Hwb Caernarfon – cymuned a grëwyd i roi hwb i ffyniant y dref. Mae waliau hynafol Caernarfon yn barod i’w...