fbpx
How to Have the Perfect Family Adventure in Snowdonia

How to Have the Perfect Family Adventure in Snowdonia

With its rugged terrain, breathtaking views, and abundant wildlife, Snowdonia in Wales makes the perfect setting for an action-packed family adventure. But not just any old adventure will do! In order to have the perfect family adventure in Snowdonia, you’ll need to...
Discover Spectacular Autumn Destinations in Wales

Discover Spectacular Autumn Destinations in Wales

As autumn paints the Welsh landscape in a vibrant tapestry of auburn colours, it’s time to embark on a journey to explore the natural beauty of this enchanting region. From rolling hills adorned with foliage of a burning hue to the cosy warmth of fireside inns...

GŴYL ZIP ROC

Gŵyl gerddorol yw Gŵyl Zip Roc  gaiff ei chynnal ar y 15 Mehefin, ac ar gyfer ei hail flwyddyn cynhelir yr ŵyl yn Chwarel y Penrhyn, taith fer mewn car o Dafarn y Black Boy yng Nghaernarfon. Bydd yr ŵyl yn codi arian ar gyfer elusen fel gwnaethpwyd yn 2018 pan oedd...

Y Tywysog Charles: 50 mlynedd fel Tywysog Cymru

Cynhaliwyd y seremoni ddiweddar i gofnodi 50 mlynedd ers Arwisgiad y Tywysog Charles, dafliad carreg o Dafarn y Black Boy. Mae Tywysog Cymru wedi ei ganmol am ei ymroddiad, ei gariad a a’i gefnogaeth i bobl Cymru.  Yn etifedd i’r goron, arwisgwyd y Tywysog Charles yn...

Ffeithiau Difyr am Gastell Caernarfon

Heb os, mae Castell Caernarfon yn un o brif atyniadau Gogledd Cymru, yn enwedig gan ei fod yn un o’r cestyll mwyaf trawiadol yn y DU.  Mae holl dref bysgota Caernarfon oddi mewn i furiau’r castell, a chafodd ei nodi’n Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, sy’n ei gwneud yn...

Cofeb Lionel Rees, VC

Ganwyd yr arwr rhyfel Lionel Rees yng Nghaernarfon ac fe’i magwyd yn 5 Stryd Y Castell, sydd ar hyn o bryd yn eiddo i Dafarn y Black Boy; mae wedi ei leoli’r drws nesaf i  ‘Tŷ Dre’. Derbyniodd Lionel Rees y Groes Fictoraidd fawreddog am ei gampau fel peilot ymladd yn...