Adrenalin | Black Boy Inn

Adrenalin

Adrenaline

Mae gogledd Cymru yn cael ei ddisgrifio fel un maes chwarae mawr yn aml, ac mae hynny’n ddigon gwir: mae’n ddigon posib byddwch chi’n teimlo fel plentyn mawr wrth wneud unrhyw un o’r gweithgareddau isod a fydd yn eich llenwi ag adrenalin.

Efallai eich bod wedi clywed am Zip World a Go Below gan fod ei unigrwydd wedi cael ei dogfennu’n dda. Ydych chi ddim yn ofn uchder ac yn chwilio am rhywbeth allan o’r cyffredin? Felly bydd hedfan i lawr linell o ddur caled mor uchel ar nefoedd y syniad i chi. Ydych chi wrth eich bodd yn bownsio ond diflasu ar yr un ardd tu allan? Mae’r tim yn Go Below yn troi hynny ar ei ben ac yn eich gwahodd i ddod i neidio ar drampolîn mewn ogofau tanddaearol.

Byddai diwrnod allan ychydig yn fwy confensiynol yn cynnwys un o’r tri atyniad rasio isod. Os ydych chi mewn cystadleuaeth gyda rhywun ac eisiau eu curo nhw, neu ddim ond am fynd i’r hwyl a gwibio o gwmpas trac rasio gyda ffrindiau, mae’r rhain yn berffaith i chi.

Ddim yn ofn gwlychu ar y Fenai? Mae Rib Ride yn eich gwahodd am ddiwrnod allan ar y cychod antur, sy’n cael eu gweithredu mewn partneriaeth â Bear Grylls. Os ydych chi eisiau taranu mynd ar ddyfroedd hyfryd gogledd Cymru, mae’n bosib mae eu cychod RIB cyffrous ydy’r union bethau i chi.

..