fbpx

Friday, 9 October 2015

Zip World a Bounce Below

Zip World

Mae Tafarn y Black Boy wedi ei leoli yn nhref hanesyddol, frenhinol Caernarfon ac rydym

hefyd yn lwcus fod cynlleiad o bellter o Gastell Caernarfon, Rheilffordd Ucheldir Cymru a

harddwch mynyddoedd Eryri. Gallwch ymweld â’n tudalen Atyniadau am syniadau o’r holl

weithgareddau posib gallwch gymryd rhan mewn, yn ystod eich ymweliad a‘r Black Boy.

 

Mae yns lawer i’w weld a’i wneud yn ystod eich aros yn ein gwesty yng nghalon Eryri. Cewch

ddod am fwyd i ein bwyty ardderchog, dan arweiniad Marius. Yn ogystal a hyn cewch ymuno

a ni yn y bar, lle bu dewis byd-eang o gwrw crefft.

 

Ar gyfer yr holl adrenalinwyr mae yna nifer o leoliadau gallwch ymweld, Zip World a Bounce

Below, dau atyniad lle mae angen archebu tocyn yng gnhynt. Pe bai chi’n ymweld gyda

theulu neu ffrindiau, bydd hwyl i gael heb amheuaeth.

 

Mae Zip World yn cynnig 3 brif atyniad: Zip World Velocity, Zip World Titan ac Zip World Caverns, yn

ogystal a hyn mae nhw wedi ychwaegu Bounce Below yn Llechwedd.

 

Zip World Velocity yw’r llinell zip hiraf yn Ewrop a’r cyflymaf yn y byd; gan gyrraedd

cyflymder o dros 100 milltir yr awr. Mae Zip World Titan ar y llaw arall yn gadael i chi fynd ar

y llinell fwyaf yn Ewrop, ond ochr yn ochr â thri o’ch ffrindiau. Hwn yw’r unig un sy’n bodoli

yn y cyfamser ac mae hwn yn cyraedd cyflymder o 70 mya.

 

Zip World Caverns, dyma’r cwrs gwbl dan ddaear yn y byd! Mae’r atyniad yma wedi’w leoli

mewn ardal sydd wedi bod yn anhygyrch ers bron 200 mlynedd! Er nad yw’r uchod y fwyaf

addas ar gyfer plant, mae Bouce Below yn berffaith iddyn nhw, gyda digonedd o le i rhedeg

o gwmpas yn wyllt .

 

Bouce Below yw trampolîn dan y ddaear, a’r cyntaf o’i fath yn y byd. Mae wedi’i leoli mewn

hen chwarel lechi, mae hwn yn leoliad wirioneddol wych i gael bownsio o gwmpas drwy

nifer o dwneli a sleidiau .

 

Cadwch hefo newyddion diweddara y Black Boy drwy fynd ar ein gwefan. Cewch hefyd cadw golwg

ar digwyddiadau a atyniadau diweddarau yn yr ardal.

 

 

Image Source: Pic Bruce Adams / Copy HARDMAN – 3/4/13
https://www.zipworld.co.uk/gallery-velocity.php