Terms | Black Boy Inn

Terms

Telerau ac Amodau

Archebu a Chanslo
Mae modd archebu ar-lein yn https://www.black-boy-inn.com/?lang=cy
Rhaid cael cerdyn credyd/debyd i sicrhau’r archeb. Fel mesur diogelwch, caiff cardiau credyd/debyd eu dilysu pan fyddwch yn archebu, ond ni fyddwn yn cymryd arian. (Yn amodol ar y pecyn ystafell sy’n cael ei archebu).

Os ydych chi am ganslo, rhaid rhoi rhybudd o 48 awr ymlaen llaw a nodi cyfeirnod canslo, neu fel arall byddwn yn codi cyfanswm yr archeb ar y cerdyn a gafodd ei ddefnyddio i sicrhau’r archeb. Os ydych chi wedi archebu drwy asiant, rhaid i chi ganslo drwy’r asiant hefyd. Nid oes modd i chi ganslo archebion asiant gyda ni yn uniongyrchol.

Fideo o’r Dafarn ar y ddolen isod

Mae croeso i chi gysylltu â Thafarn y Bachgen Du yn uniongyrchol os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynglŷn â’ch archeb neu’ch bod am ei newid.
Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich croesawu i Dafarn y Bachgen Du cyn bo hir.