Gwasanaethau Black Boy Inn Caernarfon
 • Gwasanaethau

  Yn Nhafarn y Bachgen Du rydym yn gweithio’n galed i gynnig gwasanaeth personol. O’r funud y cyrhaeddwch ein gwesty cyfeillgar, mae’r staff bob amser wrth law i’ch helpu ac i rannu eu gwybodaeth leol.

  MANYLION

  • brecwast llawn

  • parcio am ddim

  • desg dderbynfa

  • ystafelloedd gwely

  • bwyta

  • yfed

  • storfa ar gyfer bagiau

  • gwasanaeth golchi

  a glanhau

  cysylltu

  Yn Nhafarn y Bachgen Du rydym yn gwerthfawrogi y bydd rhai o’n gwesteion am anfon ambell i e-bost neu syrffio’r we, a dyna pam y cynigiwn fynediad di-wifr a di-dâl i’r Rhyngrwyd yn ein mannau cyhoeddus i gyd ac ym mhob ystafell wely.

  MANYLION

  • mynediad di-wifr, di-dâl a chyflym i’r Rhyngrwyd

  • gwasanaeth ffacs /

  llungopïo di-dâl

  • tîm amlieithog

  • cyfrifiadur i westeion

  • lolfa i westeion

  gyda’n gilydd

  Yn Nhafarn y Bachgen Du rydym yn croesawu teuluoedd yn gynnes iawn. Gallwch fod yn sicr y byddwn yn gofalu am yr hen a’r ifanc fel ei gilydd.

  MANYLION

  • cotiau ar gael drwy

  wneud cais

  • bwydlen i blant

  • maes chwarae cyhoeddus i blant bach

  • cadeiriau uchel

  • cyfleusterau newid babi

  adfywio

  Yn ystod eich arhosiad yn Nhafarn y Bachgen Du, pam na ewch am dro i weld ein Castell godidog, neu weld Doc Fictoria ar ei newydd wedd? Dim ond rhai milltiroedd ymhellach yn y car yw’r Wyddfa ac Ynys Môn.

  MANYLION

  • atyniadau

  • ardal leol

  • cerdded Caernarfon

  • cyfrannu