fbpx

Tuesday, 8 October 2019

Rydym wedi derbyn 3050 Adolygiad ar Trip Advisor

Roeddem yn hynod falch o dderbyn hysbysiad gan Trip Advisor yn ddiweddar i ddweud ein bod wedi cyrraedd y Garreg Filltir o 3050 Adolygiad. Hoffem gymryd y cyfle hwn i ddiolch i bob un ohonoch a gymerodd yr amser i ysgrifennu adolygiad.

Yma yn Nhafarn y Black Boy rydym bob amser yn gweithio ar wella ein bwydlenni fel ein bod yn gallu cynnig y dewisiadau bwyd gorau i’n cwsmeriaid.

Diolch i chi unwaith eto am eich cefnogaeth a gobeithiwn eich gweld eto’n fuan