fbpx

Wednesday, 23 December 2015

Mae Caernarfon ar fin dod yn fyw yn 2016

Mae Caernarfon ar fin dod yn fyw yn 2016 , gyda llwyth o atyniadau anhygoel, Zip Worldgweithgareddau a digwyddiadau i gymryd rhan yn . Rydym wedi cael rhestr o ddigwyddiadau ar gyfer y Flwyddyn Newydd.

Galeri Caernarfon – Gwyl Piano 2016

Bydd y Galeri yn cael ei ffrwydro hefo sain gyda cherddoriaeth piano cymhleth o bob cornel o’r byd , ble mae tiwtoriaid Canolfan Gerdd William Mathias Music Centre yn cydweithio i ardda

ngos talentau eu hunain , a rhyfeddodau o fyd cerddoriaeth piano.

Race for Life
Race for Life 5k Caernarfon. Digwyddiad gwych lle bydd cannoedd o bobl yn ymuno er mwyn codi arian ar gyfer ymchwil canser. Bydd y ras yn cael ei gychwyn o dir hamdden Coed Helen. Mae’r cwrs yn cynnwys golygfaedd bendigedig ar hyd y Fenai sy’n cynnwys y lan gwych o Ynys M

ôn. Drwy cymryd rhan, neu rhywbeth mor syml a chefnogi’r rhedwyr drwy ddod i wylio yr achos gwych.

Arddangosfa Pabi

Bydd Castell Caernarfon yn cynnal y cerflun mawr sy’n cynnwys miloedd o pabis seram ig , a gynlluniwyd i gofio’r meirw Y Rhyfel Byd cyntef yn 2016. O fis Hydref nesaf, bydd pobl leol Gogledd Cymru yn cael cyfle arbennig i gofio’r rhai a gollwyd eu bywyd yn ystod ar adeg hon, yn ogystal ag i werthfawrogi gosodiad celf gwych.

Gŵyl Fwyd Caernarfon

Bydd hyn unwaith eto yn cael ei gynnal ar y 13eg a 15fed o Fai 2016. Paratowch ar gyfer amrywiaeth rhyfeddol o rai o fwyd gorau sydd gan Ogledd Cymru i’w gynning. Yn cynnwys lledaeniad cig lleol a bwyd môr ffres . Disgwyliwch llawer o stondinau gyda amrywiaeth gwych o fwyd a diod i wneud eich taflod teimlo fel fod yn y nefoedd.

Zip World

Tafarn y Black Boy yw’r dewis delfrydol o lety ger Zip World, a hyd yn oed yn fwy ar gyfer 2016 wan fod wedi agor eu hail Zip Wire 100 milltir yr awr! Bydd yr ychwanegiad newydd at yr atyniad yn cynnwys dau llinnell mawr a dau bach, a fydd yn dyblu y swm sydd ganddynt! Mae hwn yn atyniad gwych i ymweld yn Eryri , felly gwnewch yn siŵr i ddechrau trefnu heddiw!Gyda’r holl o’r rhain yn agosáu , a llawer mwy i ddod , mae Caernarfon yn sicr yn paratoi ar gyfer flwyddyn bythgofiadwy.