Black Boy Inn: 01286 673604

Black Jack's: 01286 673604

Ty Dre: 01286 685901

Black Boy Inn

Ty Dre / Town House will be opening in late April 2014 all pet freindly

Posted on 16 Dec 2013

The Ty Dre the Town House will be opening in early part of 2014 .This building is just 200 yards from the Inn , again to same standard as the rooms at the Black Boy .There will be 13 rooms all ensuite and most with mini kitchens . The one big differance here is that the rates will not include breakfast , ideal for early risers . Also we can provide connecting rooms in all areas , which  are ideal as family rooms.

We are happy to accommodate well mannered dogs (accompanied by equally well behaved owners) by prior arrangement.

Bydd y Ty Dre y Tŷ Tref yn agor yn y rhan gynnar 2014. Mae’r adeilad yn unig 200 llath o’r Inn, eto i un safon â’r ystafelloedd yn y Black Boy. Bydd 13 o ystafelloedd en-suite i gyd ac mae’r rhan fwyaf gyda cheginau bach. Yr un differance fawr yma yw na fydd y cyfraddau hyn yn cynnwys brecwast, yn ddelfrydol ar gyfer godi uchder cynnar. Hefyd, gallwn ddarparu ystafelloedd cysylltu ym mhob maes.
Rydym yn hapus i ddarparu ar gyfer cŵn gwrtais (ynghyd gan berchnogion yr un mor ymddwyn yn dda) drwy drefniant ymlaen llaw.