Siarad yn Gymraeg
 • Archebu Ystafell

  Black Boy Inn, Black Jacks & Black Tower

  Arrival
  Adults
  Nights

  Archebu Ystafell

  Ty Dre

  Arrival
  Adults
  Nights

  Mewnbynnwch o cod hwn BB1820 am ostyngiad mewn pris llety

  Siarad yn Gymraeg

  Welsh

  English

  Croeso Welcome
  Helô Hello
  Sut ydych chi? How are you?
  Be(th) ydy dy enw di? What’s your name?
  Fy enw i yw….. My name is…
  Mae’n dda gen i gwrdd â chi / Neis cwrdd â chi Pleased to meet you
  Bore da Good morning
  P’nawn da, Prynhawn da Good afternoon
  Noswaith dda Good evening
  Nos da Good night
  Hwyl Goodbye
  Iechyd da! Cheers/Good Health!
  Dw i ddim yn deall I don’t understand
  Esgusodwch fi Excuse me
  Faint yw hwn How much is this?
  Sori Sorry
  Diolch Thank you
  Ble mae’r toiled Where’s the toilet?