Siarad yn Gymraeg
 • Siarad yn Gymraeg

  Welsh

  English

  Croeso Welcome
  Helô Hello
  Sut ydych chi? How are you?
  Be(th) ydy dy enw di? What’s your name?
  Fy enw i yw….. My name is…
  Mae’n dda gen i gwrdd â chi / Neis cwrdd â chi Pleased to meet you
  Bore da Good morning
  P’nawn da, Prynhawn da Good afternoon
  Noswaith dda Good evening
  Nos da Good night
  Hwyl Goodbye
  Iechyd da! Cheers/Good Health!
  Dw i ddim yn deall I don’t understand
  Esgusodwch fi Excuse me
  Faint yw hwn How much is this?
  Sori Sorry
  Diolch Thank you
  Ble mae’r toiled Where’s the toilet?