Siarad yn Gymraeg

Black Boy Inn: 01286 673604

Black Jack's: 01286 673604

Ty Dre: 01286 685901

Archebu Ystafell

Black Boy Inn & Black Jacks

Arrival
Adults
Nights

Archebu Ystafell

Ty Dre

Arrival
Adults
Nights

Mewnbynnwch o cod hwn BB2017 am ostyngiad mewn pris llety

Siarad yn Gymraeg

Welsh

English

Croeso Welcome
Helô Hello
Sut ydych chi? How are you?
Be(th) ydy dy enw di? What’s your name?
Fy enw i yw….. My name is…
Mae’n dda gen i gwrdd â chi / Neis cwrdd â chi Pleased to meet you
Bore da Good morning
P’nawn da, Prynhawn da Good afternoon
Noswaith dda Good evening
Nos da Good night
Hwyl Goodbye
Iechyd da! Cheers/Good Health!
Dw i ddim yn deall I don’t understand
Esgusodwch fi Excuse me
Faint yw hwn How much is this?
Sori Sorry
Diolch Thank you
Ble mae’r toiled Where’s the toilet?