Rib Ride Caernarfon, Menai Bridge, Anglesey – North Wales Coast | Black Boy Inn
 • Rib Ride Caernarfon, Menai Bridge, Anglesey – North Wales Coast

  Posted on 4 Aug 2016

  rib ride

  Mae ‘Rib Ride’ yn cynnig cyfle i fwynhau gweithgaredd llawn adrenalin ar daith hardd o amgylch arfordir hyfryd Gogledd Cymru. Mae ‘Rib Ride’ o Gaernarfon neu Borthaethwy yn caniatáu cyfle i gychwyn ar daith un awr o amgylch rhai o’r mannau mwyaf golygfaol a hanesyddol yng Ngogledd Cymru, i unigolion a grwpiau.

  Tref frenhinol hynafol Caernarfon yw’r lleoliad mwyaf delfrydol i seilio chi ar daith ar draws dyfroedd disglair Gogledd Cymru. Gall y ‘Rib Ride’ mynd â chi o Borthaethwy, neu o doc Caernarfon ei hun. Gall ymwelwyr fwynhau teithiau i naill ai’r arfordir garw Ynys Llanddwyn yn ogystal ag i ac o dan rai o’r pontydd nodedig y rhanbarth.

  Mae llawer o’r teithiau Rib Ride yn cychwyn o Borth Daniel ym Mhorthaethwy, does dim ond angen gyrru 15­20 munud i ffwrdd oddi wrth Tafarn y Bachgen Du yng Nghaernarfon Byddwch yn dyst i lonyddwch y Fenai, y llanw a throbyllau.

  Gallwch mwynhau teithio heibio y murfylchau o Gaer Belan a traeth pedair milltir ­ Niwbwrch. Wedi’w diogelu gan banciau tywod Bae Caernarfon, bydd y Rib Ride yn teithio draw i’r cartref Celtaidd hynafol Santes Dwynwen ­ nawddsant cariadon Cymru.

  Bydd ei goleudai dau wely cap oddi ar benrhyn o harddwch eithriadol, traethau tywod gwyn a chreigiau gwyntog ­darparu encil bywyd gwyllt anghysbell eich bod yn gallu eu mwynhau.

  Pontydd a Bwll Ceris

  Mynd dan Pont Thomas Telford, rydym yn mynd i mewn i Bwll Ceris ysgeler, sy’n enwog am ei longddrylliadau, creigiau a throbyllau. Mae’r daith yn cymryd reidwyr o dan Bont Britannia i chwilio am lewod, gan gymryd yr amser i weld cerflun Lord Nelson. Ar ôl edrych ar Plas Newydd, rydych yn cael eich gymryd i weld ‘Millionaires Row’, ychwanegiad perffaith i’r adrenalin.

  Gadael o Porth Daniel ym Mhorthaethwy

  Palod a Seliau

  Bydd y daith yn mynd â chi ar safbwynt hynod unigryw o Gastell Biwmares, lle bydd y tref hefo’r tai llawn lliw yn eich syfrdannu. Yna, mae agor allan i ardaloedd môr agored, hen llongddrylliadau gorffennol ac ymlaen tuag at Ynys Seiriol neu Puffin Island. Mae’r ynys anghyfannedd yn gartref i’r boblogaeth mulfrain nythu mwyaf yn y DU, yn ogystal â Palod a morloi y byddwch ei gweld. Mae’r capteiniaid yn gallu rhoi canllaw craff i’r dirwedd, bywyd gwyllt a hanes chi.

  Gadael o Borth Daniel ym Mhorthaethwy a Biwmares

  Castell a’r Ynysoedd

  Bydd y daith y Castell a’r Ynysoedd yn rhoi darlun gwych o Gastell Caernarfon i chi, yn ogystal â mynd â chi i bwynt Abermenai, gan fynd heibio tirnodau hanesyddol Napoleonaidd, Caer Belan. Wrth i chi heibio’r twyni tywod gwych o Gwningar Niwbwrch, byddwch yn cyrraedd gadarn yn Pilot’s Cove ar Ynys Llanddwyn. Os ydych yn lwcus, yma welwch Llamhidyddion Harbwr, cyn mynd yn ôl.

  Gadael o Porth Daniel ym Mhorthaethwy a Chaernarfon

  Around Anglesey Adventure

  Mae hon yn daith sydd wedi’w gynllunio’n arbennig i weddu parti o hyd at 8 o feicwyr ym mhob cwch. Rydych yn wirioneddol yn gyfrifol ar y math yma o antur, ble chi byddwch yn dewis ble a phryd i stopio. Mae hyn yn rhoi hyblygrwydd llawn i chi wrth archwilio’r ardal.

  Gadael o Borth Daniel ym Mhorthaethwy

  Reidiau caergybi Marina Asen

  Ar gyfer y rhai sy’n chwilio am fersiwn mwy anturus o’r Ride Rib, mae dau opsiwn ‘Bear Grylls Rib Ride’ sydd ar gael sy’n archwilio Ynys Môn ac ardaloedd sy’n agos i Gaergybi. Mae’r rhain i gyd yn gadael o Farina Caergybi ac ar gael i’w gweld yma.

  Tafarn y Bachgen Du Caernarfon wedi ei leoli yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy’n chwilio i fwynhau Rib Ride. Mae’r adeiladau a’r ystafelloeddyn rhai draddodiadol Gymraeg. Mae’r opsiynnau o fwyty a bar yn rhoi cyfle i fwynhau Ogledd Cymru ac Eryri hydnoed fwy.