Ymunwch â’r Bwrlwm yng Ngŵyl Eryri 2018 | Black Boy Inn
 • Archebu Ystafell

  Black Boy Inn, Black Jacks & Black Tower

  Arrival
  Adults
  Nights

  Archebu Ystafell

  Ty Dre

  Arrival
  Adults
  Nights

  Mewnbynnwch o cod hwn BB1820 am ostyngiad mewn pris llety

  Ymunwch â’r Bwrlwm yng Ngŵyl Eryri 2018

  Posted on 14 Sep 2018

  Ymunwch â’r hwyl a’r cyffro fis Medi yma yng Ngŵyl Eryri 2018! Yn fyw o Barc Gwydir yn Llanrwst yng nghwmni talentau gwych, mae Gŵyl Eryri 2018 yn ddigwyddiad na ddylech ei golli! Nid yw’n ddigwyddiad i drigolion Llanrwst a Gogledd Cymru yn unig. Lle bynnag rydych chi’n byw, gallwch ddod â’ch teulu i ymuno â theuluoedd eraill i fwynhau llu o ddigwyddiadau o chwaraeon i gerddoriaeth a ffilmiau! Poeni am lety? Dim problem, gan fod gwestai Eryri yn darparu’r llety gorau yn ystod y digwyddiad 2 ddiwrnod i’w gynnal ar 28 a 29 Medi.

  Gadewch i ni fynd â chi drwy’r gwahanol ddigwyddiadau yng Ngŵyl Eryri 2018!

  Cerddoriaeth

  Mae’r llwyfan yn barod i groesawu Gŵyl Eryri 2018 gyda pherfformiadau byw gan Billy Bibby & The Wry Smiles, Sera and the Suspects, Alys Williams, Ghost Buckets a thalentau diddorol eraill. Bydd Parc Gwydir yn llawn cerddoriaeth a digon ohono. Os ydych chi’n caru cerddoriaeth o safon, yna mae Gŵyl Eryri 2018 ar eich cyfer chi. Archebwch ystafell yn un o westai gwych Eryri yn barod ar gyfer Gŵyl Eryri 2018. Gyda golygfeydd o’r traethau a’r mynyddoedd, mae gwestai Eryri yn cynnig cyfle ychwanegol i chi weld y golygfeydd godidog hyn!

  Ffilmiau

  Gallwch ddisgwyl dim llai na’r gorau gyda sioeau ffilm gan Tape Community Music and Film. Gallwch wylio ffilmiau’r gaeaf o Brydain a ffilmiau diddorol eraill!

  Antur

  Mae rhywbeth ar gyfer y rheini sy’n caru chwaraeon ac antur hefyd. Mae Gŵyl Eryri eleni yn cynnwys Llwybr Gwytnwch yng Nghwm Conwy. Gyda llu o wobrau i’w hennill, mae Llwybr Gwytnwch Eryri yn rhoi profiad anhygoel i chi yn ogystal â hapusrwydd! Ras yn erbyn y cloc felly yng nghoedwig Gwydir!

  Oherwydd yr ŵyl, mae ystafelloedd yng ngwestai Eryri eisoes yn cael eu harchebu. I sicrhau nad ydych yn colli Gŵyl Eryri 2018, mae’n talu ffordd i gysylltu ag unrhyw un o westai Eryri i gadw’ch ystafell. Gyda phrisiau gwahanol mewn lleoliadau hardd gwahanol, gwestai Eryri yw’r gorau y gallwch eu cael o ran llety.

  Gallwch chi ddim fforddio colli Gŵyl Eryri 2018. Gyda digonedd o gerddoriaeth, ffilm, chwaraeon a bwyd, mae’n addo i fod yn benwythnos i’w gofio!