Black Boy Inn: 01286 673604

Black Jack's: 01286 673604

Ty Dre: 01286 685901

Archebu Ystafell

Black Boy Inn & Black Jacks

Arrival
Adults
Nights

Archebu Ystafell

Ty Dre

Arrival
Adults
Nights

Mewnbynnwch o cod hwn BB2017 am ostyngiad mewn pris llety

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Amser gwirio fewn 3yh.
Amser atalfa allan 11yb.
Gallwn storio bagiau os oes angen.
Nid ydym yn derbyn anifeiliaid o gwbl yn Nhafarn y Black Boy.
Os oes gennych car, mae lleodd parcio wedi’w archebu ar gyfer westeion.
Nid ydym yn gallu cadw lle penodol ar gyfer parcio.
Nid oes gennym lifft yn yr adeiladau oherwydd eu oedran.