Polisi amgylcheddol

Black Boy Inn: 01286 673604

Black Jack's: 01286 673604

Ty Dre: 01286 685901

Archebu Ystafell

Black Boy Inn & Black Jacks

Arrival
Adults
Nights

Archebu Ystafell

Ty Dre

Arrival
Adults
Nights

Mewnbynnwch o cod hwn BB2017 am ostyngiad mewn pris llety

Polisi amgylcheddol

Tafarn y Black Boy yn ymrwymedig i weithredu mesurau rhagweithiol i helpu i amddiffyn a chynnal yr amgylchedd lleol, cenedlaethol a byd-eang ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol ar waith. Mae’r Cyfarwyddwyr yn ymwybodol o effaith ei weithrediadau ar yr amgylchedd ac yn anelu trwy gynyddu eu dealltwriaeth mewn perthynas â gweithgareddau hyn i leihau unrhyw effeithiau andwyol a allai ddigwydd. Drwy weithio gyda’n gilydd, gallwn greu amgylchedd diogel a glân a sicrhau bod materion amgylcheddol yn cael eu cadw ar flaen y gad meddwl pawb ac y rhoddir sylw priodol bob amser