Polisi amgylcheddol
 • Archebu Ystafell

  Black Boy Inn, Black Jacks & Black Tower

  Arrival
  Adults
  Nights

  Archebu Ystafell

  Ty Dre

  Arrival
  Adults
  Nights

  Mewnbynnwch o cod hwn BB1820 am ostyngiad mewn pris llety

  Polisi amgylcheddol

  Tafarn y Black Boy yn ymrwymedig i weithredu mesurau rhagweithiol i helpu i amddiffyn a chynnal yr amgylchedd lleol, cenedlaethol a byd-eang ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol ar waith. Mae’r Cyfarwyddwyr yn ymwybodol o effaith ei weithrediadau ar yr amgylchedd ac yn anelu trwy gynyddu eu dealltwriaeth mewn perthynas â gweithgareddau hyn i leihau unrhyw effeithiau andwyol a allai ddigwydd. Drwy weithio gyda’n gilydd, gallwn greu amgylchedd diogel a glân a sicrhau bod materion amgylcheddol yn cael eu cadw ar flaen y gad meddwl pawb ac y rhoddir sylw priodol bob amser