fbpx

Swît Frenhines

Gallai’r ystafell ei hun fod ychydig yn wahanol i’r lluniau oherwydd ei bod wedi’i diweddaru – ffoniwch am fanylion

​Mae Tŷ Dre yn adeilad 200 llath i ffwrdd ar y Stryd Fawr, ac yn yr adeilad hwn mae’r math hwn o ystafell.

Gweinir brecwast yn y dafarn, a dyna lle mae’r dderbynfa hefyd.

Mae gan yr ystafelloedd gwely hyfryd hyn wely maint brenhines moethus ac maen nhw wedi’u steilio’n gain. Maen nhw ar amrywiol loriau.

Mae’r ystafell yn fawr ac yn agored, ac yn cynnwys nodweddion gwreiddiol.

Mae cegin fach hefyd, yn ogystal ag ystafell ymolchi ensuite.

Mae teledu sgrin fflat 42” a Wi-Fi ffeibr am ddim.

Yn yr ystafell mae sychwr gwallt, haearn smwddio, bwrdd smwddio, ffonau deialu uniongyrchol, matresi dwfn, dillad gwely gwyn ffres, tywelion gwlanog, eitemau ymolchi moethus a hambwrdd lletygarwch.

 

GWLÂU
UN GWELY MAINT BRENHINES

ENSUITE
YSTAFELL GAWOD

I FAINT O BOBL
2 OEDOLYN

NODWEDDION ARBENNIG

Gwlâu Maint Brenhines Rhamantus

Cegin Fach

Teledu LCD Sgrin Fflat

Bath a Chawod

Tywelion Gwlanog

Eitemau Ymolchi Moethus

Cynigion Arbennig

Talebau Rhodd

Cynllun Ffyddlondeb

Bwyty A Bar