fbpx

Ein Hystafelloedd

Ystafell Frenhines Pedwar Postyn

Ystafell Frenhines Ddethol

Ystafell Frenhines Safonol

Ystafell Ddwbl Fach Iawn

Ystafell BÂR

Ystafell Sengl

Tafarn y Black Boy

Wedi’u lleoli yn y dafarn ei hun, mae’r ystafelloedd wedi’u saernïo’n unigol i arddangos saernïaeth 16eg y gwesty, gyda naws hynod.  Mae Tafarn y Black Boy yn integreiddio dyluniad cyfoes yn yr adeilad hanesyddol yn berffaith.  Mae pob ystafell wedi’i dylunio’n unigryw i wneud y gorau o’i golau dydd, ei maint a’i nodweddion gwreiddiol, fel nenfydau ar ogwydd a thrawstiau gwreiddiol.  Mae’r ystafelloedd sy’n llawn cymeriad yn fan cyfforddus i bob achlysur, boed chi’n ymweld o dramor, yn edrych am benwythnos i ffwrdd yn Eryri, neu’n aros yng Nghaernarfon am gyfnod go lew.