fbpx

Black Boy Inn

Black Boy Inn

Black Boy Inn

Tafarn y Black Boy, gwesty yng Nghaernarfon, ar gyrion Eryri

Muriau tref Caernarfon, Gwynedd

Ystafelloedd

Bwyty a Bar

Cynigion Arbennig

Archwilio

Mwy

Gwasanaethau a Chyfleusterau

Ein Lleoliad

Talebau Rhodd

Cynllun Ffyddlondeb

Atyniadau Lleol

Tafarn y Black Boy

Rydyn ni’n ymdrechu i ddarparu gwasanaeth personol i bob gwestai. O’r foment byddwch yn cyrraedd bydd staff cyfeillgar y dafarn wrth law bob amser i gynnig cymorth a rhannu eu gwybodaeth leol.

Mae gwesty Tafarn y Black Boy yng Nghaernarfon wedi bod yn croesawu gwesteion ac ymwelwyr blinedig â thref Caernarfon a rhanbarth Eryri ers dechrau’r 16eg ganrif. Dydy rhai pethau byth yn newid. Boed syched arnoch, eich bod am gael pryd o fwyd neu’n dymuno gwneud dim mwy nag ymlacio, Tafarn y Black Boy yw’r canolbwynt perffaith i archwilio Eryri, Gogledd Cymru ac Ynys Môn. Mae gennym ni 47 o ystafelloedd cysurus. Mae gan bob un ystafell ymolchi breifat a steil a dodrefn unigol. Mae Wi-Fi am ddim ar gael i’n holl westeion drwy’r gwesty i gyd.

Mae ein bwyty enwog wedi ennill Gwobr Efydd Croeso Cymru ac mae rhywbeth at ddant pawb ar y fwydlen. Mae ein Prif Gogydd yn cynllunio ac yn perffeithio pob pryd, gan fynd ar drywydd cynhwysion lleol gan gyflenwyr lleol. Boed yn ginio ysgafn neu’n bryd nos, mae Tafarn y Black Boy yn cynnig croeso cynnes a bwyd da i unrhyw un sy’n chwilio am brofiad ac amgylchedd Cymreig hamddenol. Mae ein gwesty gwely a brecwast yng Nghaernarfon yn hwylus iawn ar gyfer archwilio Eryri. O’r foment byddwch yn cyrraedd bydd staff cyfeillgar y dafarn wrth law bob amser i gynnig cymorth a rhannu eu gwybodaeth leol.

Yn anffodus dydyn ni ddim yn derbyn cŵn yn yr adeilad, ac eithrio cŵn cymorth/tywys.