fbpx

Bwyty

Mae ein Busnes Teuluol wedi ennill enw da am ansawdd cyffredinol. Ein prif gogydd sy’n arwain y gegin. Bydd ein tîm blaen y tŷ yn eich cyfarch â gwên a chroeso Cymreig cynnes, ac yn eich gweini â bwyd gwych. Mae Tafarn y Black Boy wedi ennill Gwobrau Efydd am y bwyd gorau yng Nghymru ac wedi cael adolygiadau ardderchog yn y Telegraph a’r Daily Post.

Mae gan y dafarn ethos “o’r pridd i’r plât”, gan weini bwyd sy’n cael ei gaffael mor lleol â phosib gan gyflenwyr yng ngogledd Cymru ac Ynys Môn. Rydyn ni’n cydymffurfio â rheoliadau alergenau. I gael mwy o wybodaeth am alergenau ein prydau neu os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am alergenau, cysylltwch â ni’n uniongyrchol a byddwn yn fwy na hapus ateb unrhyw ymholiad.

PRIF FWYDLEN

GWELD EIN BWYDLEN

RHESTR WINOEDD

GWELD EIN RHESTR WINOEDD

BWYDLEN CINIO DYDD SUL

GWELD EIN BWYDLEN

Cynigion Arbennig

Talebau Rhodd

Cynllun Ffyddlondeb

Bwyty A Bar