fbpx

Ystafell Frenhines Safonol

TY-DRE-SHOWER-3
TY-DRE-SHOWER-3

Gallai’r ystafell ei hun fod ychydig yn wahanol i’r lluniau oherwydd ei bod wedi’i diweddaru – ffoniwch am fanylion

Mae Tŷ Dre yn adeilad 200 llath i ffwrdd ar y Stryd Fawr, ac yn yr adeilad hwn mae’r math hwn o ystafell.

Gweinir brecwast yn y dafarn, a dyna lle mae’r dderbynfa hefyd.

Mae gan yr ystafelloedd gwely hyfryd hyn wely maint brenhines moethus ac maen nhw wedi’u steilio’n gain. Maen nhw ar amrywiol loriau.

(Gellir darparu dau wely sengl ar gais).

Mae’r ystafell yn fawr ac yn agored, ac yn cynnwys nodweddion gwreiddiol fel ffenestri codi. Mae ystafell ymolchi ensuite, ond dim ond cawod fydd mewn rhai o bosib.

Mae teledu sgrin fflat 42” a Wi-Fi ffeibr am ddim.

Yn yr ystafell mae sychwr gwallt, haearn smwddio, bwrdd smwddio, ffonau deialu uniongyrchol, matresi dwfn, dillad gwely gwyn ffres, tywelion gwlanog, eitemau ymolchi moethus a hambwrdd lletygarwch.

 

GWLÂU
UN GWELY MAINT BRENHINES

ENSUITE
BATH / CAWOD

I FAINT O BOBL
2 OEDOLYN

NODWEDDION ARBENNIG

Gwlâu Maint Brenhines

Teledu LCD Sgrin Fflat

Bath / Cawod

Tywelion Gwlanog

Eitemau Ymolchi Moethus

Cynigion Arbennig

Talebau Rhodd

Cynllun Ffyddlondeb

Bwyty A Bar