fbpx

Ystafell Frenhines Safonol

Room 31 DSC_4216
Room -36 DSC_4316
Room 31 DSC_4213
Room 36 DSC_4330
Room 33 DSC_4263
Room 34 DSC_4269
Room 31 DSC_4216 Room -36 DSC_4316 Room 31 DSC_4213 Room 36 DSC_4330 Room 33 DSC_4263 Room 34 DSC_4269

Gallai’r ystafell ei hun fod ychydig yn wahanol i’r lluniau oherwydd ei bod wedi’i diweddaru – ffoniwch am fanylion

Mae Twr Du yn adeilad yn iard y dafarn, ac yn yr adeilad hwn mae’r math hwn o ystafell.

Mae’r ystafelloedd gwely hyfryd hyn wedi’u steilio’n gain. Maen nhw’n gysurus eu maint ac mae gwely maint brenhines ym mhob un.

(Gellir darparu dau wely sengl).

Mae ensuite ym mhob ystafell. Mae gan rai ystafelloedd gawod yn ogystal â bath.

Mae teledu sgrin fflat 42” a Wi-Fi ffeibr am ddim.

Yn yr ystafell mae sychwr gwallt, haearn smwddio, bwrdd smwddio, ffonau deialu uniongyrchol, matresi dwfn, dillad gwely gwyn ffres, tywelion gwlanog, eitemau ymolchi moethus a hambwrdd lletygarwch.​

 

GWLÂU
UN GWELY MAINT BRENHINES

ENSUITE
BATH A CHAWOD

I FAINT O BOBL
2 OEDOLYN

NODWEDDION ARBENNIG

Teledu LCD Sgrin Fflat

Bath a Chawod

Tywelion Gwlanog

Eitemau Ymolchi Moethus

Cynigion Arbennig

Talebau Rhodd

Cynllun Ffyddlondeb

Bwyty A Bar