fbpx

Ystafell Frenhines Fach

Room 32 DSC_4234
Room 35 DSC_4292
Room 35 DSC_4305
Room 32DSC_4239
Room 32 DSC_4234 Room 35 DSC_4292 Room 35 DSC_4305 Room 32DSC_4239

Gallai’r ystafell ei hun fod ychydig yn wahanol i’r lluniau oherwydd ei bod wedi’i diweddaru – ffoniwch am fanylion

Mae Twr Du yn adeilad yn iard y dafarn, ac yn yr adeilad hwn mae’r math hwn o ystafell.

Mae’r ystafell ddwbl hon, sy’n fach ond yn hen ddigon o le, yn addas ar gyfer aros am noson neu ddwy. Mae ganddi wely dwbl maint safonol ac ystafell gawod ensuite.

Mae teledu sgrin fflat 32” a Wi-Fi ffeibr am ddim.

Yn yr ystafell mae sychwr gwallt, haearn smwddio, bwrdd smwddio, ffonau deialu uniongyrchol, matresi dwfn, dillad gwely gwyn ffres, tywelion gwlanog, eitemau ymolchi moethus a hambwrdd lletygarwch.​

 

GWLÂU
UN GWELY MAINT BRENHINES

ENSUITE
BATH A CHAWOD

I FAINT O BOBL
2 OEDOLYN

NODWEDDION ARBENNIG

Gwlâu Maint Brenhines Rhamantus

Teledu LCD Sgrin Fflat

Bath a Chawod

Tywelion Gwlanog

Eitemau Ymolchi Moethus

Cynigion Arbennig

Talebau Rhodd

Cynllun Ffyddlondeb

Bwyty A Bar