fbpx

Ystafell Frenhines Ddethol

Room 37 DSC_4340
Room 37 DSC_4334
Room 37 DSC_4348
Room 37 DSC_4340 Room 37 DSC_4334 Room 37 DSC_4348

Gallai’r ystafell ei hun fod ychydig yn wahanol i’r lluniau oherwydd ei bod wedi’i diweddaru – ffoniwch am fanylion

Mae Twr Du yn adeilad yn iard y dafarn, ac yn yr adeilad hwn mae’r math hwn o ystafell.

Mae’r ystafelloedd hyfryd hyn wedi’u steilio’n gain ac mae mwy o le ynddynt nag ystafell ddwbl safonol. Mae gan bob un wely maint brenhines moethus.

(Gellir darparu dau wely sengl).

Mae’r ystafelloedd wedi’u lleoli yn y rhannau hynaf a mwyaf hynod o’r gwesty, felly gallwch ddisgwyl digon o drawstiau agored a nenfydau isel.

Mae ystafell ymolchi ensuite ym mhob ystafell.

Mae teledu LCD sgrin fflat 42” a Wi-Fi ffeibr am ddim.

Yn yr ystafell mae sychwr gwallt, haearn smwddio, bwrdd smwddio, ffonau deialu uniongyrchol, matresi dwfn, dillad gwely gwyn ffres, tywelion gwlanog, eitemau ymolchi moethus a hambwrdd lletygarwch.​

 

GWLÂU
UN GWELY MAINT BRENHINES

ENSUITE
YSTAFELL GAWOD

I FAINT O BOBL
2 OEDOLYN

​NODWEDDION ARBENNIG

Gwlâu Maint Brenhines Rhamantus

Teledu LCD Sgrin Fflat

Cawod Ensuite

Tywelion Gwlanog

Eitemau Ymolchi Moethus

Cynigion Arbennig

Talebau Rhodd

Cynllun Ffyddlondeb

Bwyty A Bar