fbpx

RHEILFFYRDD

Oes profiad mwy rhwystredig na bod ar wyliau ac mai chi yw’r gyrrwr ac yn chauffeur i bawb arall? Ond does dim rhaid iddi fod fel hyn.

Mae nifer o dripiau diddorol ar y rheilffyrdd i chi eu mwynhau, gan mai gogledd Cymru yw un o geidwaid olaf hen draddodiadau’r rheilffyrdd. Mewn oes lle mai stêm oedd y tanwydd a phersonoliaeth i bob taith, y rheilffordd oedd y ffordd o fynd o le i le.

Er nad ydyn nhw mor boblogaidd bellach, mae rheilffyrdd gogledd Cymru (ac yng nghyffiniau Eryri yn benodol) yn ffordd wych o deithio o gwmpas i bobl ar wyliau ac i bobl leol fel ei gilydd. Os hoffech chi ddarganfod hanes y rhanbarth, dylai’r busnesau isod fod yn berffaith i chi a’ch parti.

RHEILFFORDD LLYN PADARN

RHEILFFORDD YR WYDDFA

RHEILFFORDD ERYRI