fbpx

Swît Frenhines

Apartment Suite in Wales
Apartment Suite in Wales
Apartment Suite in Wales Kitchen
Apartment Suite in Wales Bathroom
Apartment Suite in Wales
Apartment Suite in Wales Bathroom
Apartment Suite in Wales Apartment Suite in Wales Apartment Suite in Wales Kitchen Apartment Suite in Wales Bathroom Apartment Suite in Wales Apartment Suite in Wales Bathroom

Gallai’r ystafell ei hun fod ychydig yn wahanol i’r lluniau oherwydd ei bod wedi’i diweddaru – ffoniwch am fanylion

Mae Jac Ddu yn adeilad yn iard y dafarn, ac yn yr adeilad hwn mae’r math hwn o ystafell.

Mae gan yr ystafelloedd gwely hyfryd hyn wely maint brenhines moethus ac maen nhw wedi’u steilio’n gain. Maen nhw ar y llawr cyntaf a’r ail lawr.

Mae’r ystafell yn fawr ac yn agored, ac yn cynnwys nodweddion gwreiddiol fel ffenestri codi.

Mae cegin fach hefyd, gyda bwrdd bwyta a chadeiriau, yn ogystal ag ystafell ymolchi ensuite.

Mae teledu sgrin fflat 42” a Wi-Fi ffeibr am ddim.

Yn yr ystafell mae sychwr gwallt, haearn smwddio, bwrdd smwddio, ffonau deialu uniongyrchol, matresi dwfn, dillad gwely gwyn ffres, tywelion gwlanog, eitemau ymolchi moethus a hambwrdd lletygarwch.​

 

GWLÂU
UN GWELY MAINT BRENHINES

ENSUITE
BATH A CHAWOD

I FAINT O BOBL
2 OEDOLYN

NODWEDDION ARBENNIG

Gwlâu Maint Brenhines

Cegin fach

Teledu LCD Sgrin Fflat

Bath a Chawod

Tywelion Gwlanog

Eitemau Ymolchi Moethus

Cynigion Arbennig

Talebau Rhodd

Cynllun Ffyddlondeb

Bwyty A Bar