fbpx

Swît Frenhines

Room -60 DSC_4824
Room 63 DSC_4878
Room 52 DSC_5087
Room 52 DSC_5094
Room 60 DSC_4831
Room 52 DSC_5099
Room -60 DSC_4824 Room 63 DSC_4878 Room 52 DSC_5087 Room 52 DSC_5094 Room 60 DSC_4831 Room 52 DSC_5099

Gallai’r ystafell ei hun fod ychydig yn wahanol i’r lluniau oherwydd ei bod wedi’i diweddaru – ffoniwch am fanylion

Mae Jac Ddu yn adeilad yn iard y dafarn, ac yn yr adeilad hwn mae’r math hwn o ystafell.

Mae gan yr ystafelloedd gwely hyfryd hyn wely maint brenhines moethus ac maen nhw wedi’u steilio’n gain. Maen nhw ar y llawr cyntaf a’r ail lawr.

Mae’r ystafell yn fawr ac yn agored, ac yn cynnwys nodweddion gwreiddiol fel ffenestri codi.

Mae cegin fach hefyd, gyda bwrdd bwyta a chadeiriau, yn ogystal ag ystafell ymolchi ensuite.

Mae teledu sgrin fflat 42” a Wi-Fi ffeibr am ddim.

Yn yr ystafell mae sychwr gwallt, haearn smwddio, bwrdd smwddio, ffonau deialu uniongyrchol, matresi dwfn, dillad gwely gwyn ffres, tywelion gwlanog, eitemau ymolchi moethus a hambwrdd lletygarwch.​

 

GWLÂU
UN GWELY MAINT BRENHINES

ENSUITE
BATH A CHAWOD

I FAINT O BOBL
2 OEDOLYN

NODWEDDION ARBENNIG

Gwlâu Maint Brenhines

Cegin fach

Teledu LCD Sgrin Fflat

Bath a Chawod

Tywelion Gwlanog

Eitemau Ymolchi Moethus

Cynigion Arbennig

Talebau Rhodd

Cynllun Ffyddlondeb

Bwyty A Bar