fbpx

Ystafell Frenhines – Mynediad Hawdd

hotel bedroom 41
hotel bedroom 41
champagne on ice
Clock on the wall
toilet
hotel bedroom 41 hotel bedroom 41 champagne on ice Clock on the wall toilet

Gallai’r ystafell ei hun fod ychydig yn wahanol i’r lluniau oherwydd ei bod wedi’i diweddaru – ffoniwch am fanylion

Mae Jac Ddu yn adeilad yn iard y dafarn, ac yn yr adeilad hwn mae’r math hwn o ystafell.

Mae’r swît hyfryd hon, sydd wedi’i steilio’n gain, yn ddelfrydol i westeion â symudedd cyfyngedig ac mae’n addas i bobl sy’n defnyddio cadair olwyn.

Mae ganddi wely maint brenhines moethus.

(Gellir darparu dau wely sengl ar gais).

Mae’r ystafell yn fawr ac yn agored, ac yn cynnwys nodweddion gwreiddiol fel ffenestri codi a nenfydau uchel.

Mae cegin fach hefyd, gyda bwrdd bwyta a chadeiriau, yn ogystal â chawod ensuite gyda chanllaw cydio a sedd.

Mae canllaw cydio a chyfleusterau cymorth mewn argyfwng yn y toiled.

Mae teledu sgrin fflat 42” a Wi-Fi ffeibr am ddim.

Yn yr ystafell mae sychwr gwallt, haearn smwddio, bwrdd smwddio, ffonau deialu uniongyrchol, matresi dwfn, dillad gwely gwyn ffres, tywelion gwlanog, eitemau ymolchi moethus a hambwrdd lletygarwch.

 

GWLÂU
UN GWELY MAINT BRENHINES

ENSUITE
CAWOD MYNEDIAD HAWDD

I FAINT O BOBL
2 OEDOLYN

Nodweddion Arbennig

Teledu LCD Sgrin Fflat

Cawod Mynediad Hawdd

Tywelion Gwlanog

Eitemau Ymolchi Moethus

Cynigion Arbennig

Talebau Rhodd

Cynllun Ffyddlondeb

Bwyty A Bar