fbpx

Ystafell Frenhines

Room 61 DSC_4846
Room 62 DSC_4865
Room -62 DSC_4872
Room 61 DSC_4846 Room 62 DSC_4865 Room -62 DSC_4872

Gallai’r ystafell ei hun fod ychydig yn wahanol i’r lluniau oherwydd ei bod wedi’i diweddaru – ffoniwch am fanylion

Mae Jac Ddu yn adeilad yn iard y dafarn, ac yn yr adeilad hwn mae’r math hwn o ystafell.

Mae gan yr ystafell wely hyfryd hon wely maint brenhines, ac mae wedi’i steilio’n gain.

(Gellir darparu dau wely sengl ar gais).

Mae’r ystafelloedd hyn ar drydydd llawr yr adeilad yn fawr ac yn agored. Mae ganddynt gawod ensuite a nodweddion gwreiddiol fel ffenestri codi.

Mae teledu sgrin fflat 42” a Wi-Fi ffeibr am ddim.

Yn yr ystafell mae sychwr gwallt, haearn smwddio, bwrdd smwddio, ffonau deialu uniongyrchol, matresi dwfn, dillad gwely gwyn ffres, tywelion gwlanog, eitemau ymolchi moethus a hambwrdd lletygarwch.

 

GWLÂU
UN GWELY MAINT BRENHINES

ENSUITE
YSTAFELL GAWOD

I FAINT O BOBL
2 OEDOLYN

NODWEDDION ARBENNIG

Gwlâu Maint Brenhines Rhamantus

Cegin fach

Teledu LCD Sgrin Fflat

Bath a Chawod

Tywelion Gwlanog

Eitemau Ymolchi Moethus

Exclusive Offers

Gift Vouchers

Loyalty Scheme

Restaurant & Bar