fbpx

Ystafell Ddwbl Fach Iawn

0K9A7415
0K9A7418
0K9A7410
0K9A7408
0K9A7340
0K9A7333
0K9A7415 0K9A7418 0K9A7410 0K9A7408 0K9A7340 0K9A7333

Gallai’r ystafell ei hun fod ychydig yn wahanol i’r lluniau oherwydd ei bod wedi’i diweddaru – ffoniwch am fanylion

Mae’r math hwn o ystafell yn yr hen dafarn, gyda thrawstiau isel ac ati mewn rhai i roi teimlad o gamu’n ôl mewn amser.

Mae’r ystafell ddwbl hon, sy’n fach iawn ond yn hen ddigon o le, yn addas ar gyfer aros am noson neu ddwy. Mae ganddi wely dwbl maint safonol ac ystafell gawod ensuite.

Mae teledu sgrin fflat 32” a Wi-Fi ffeibr am ddim.

Yn yr ystafell mae sychwr gwallt, haearn smwddio, bwrdd smwddio, ffonau deialu uniongyrchol, matresi dwfn, dillad gwely gwyn ffres, tywelion gwlanog, eitemau ymolchi moethus a hambwrdd lletygarwch.

 

GWLÂU
UN GWELY MAINT DWBL

ENSUITE
YSTAFELL GAWOD

I FAINT O BOBL
2 OEDOLYN

Nodweddion Arbennig

Ystafell Ddwbl Fach

Teledu Sgrin Fflat 32”

Cawod Ensuite

Tywelion Gwlanog

Eitemau Ymolchi Moethus

Cynigion Arbennig

Talebau Rhodd

Cynllun Ffyddlondeb

Bwyty A Bar