fbpx

Eitemau Ymolchi Moethus

DSC_2345
DSC_2348
Room 16 DSC_4092
Room 16 DSC_4082
Room 11 DSC_4035
Room 2 DSC_3973
DSC_2345 DSC_2348 Room 16 DSC_4092 Room 16 DSC_4082 Room 11 DSC_4035 Room 2 DSC_3973

Gallai’r ystafell ei hun fod ychydig yn wahanol i’r lluniau oherwydd ei bod wedi’i diweddaru – ffoniwch am fanylion

​Mae’r math hwn o ystafell yn yr hen dafarn, gyda thrawstiau isel ac ati mewn rhai i roi teimlad o gamu’n ôl mewn amser.

Mae’r ystafelloedd gwely hyfryd hyn wedi’u steilio’n gain. Maen nhw’n gysurus eu maint ac mae pâr o wlâu ym mhob un.

(Gellir darparu dau wely sengl).

Mae’r ystafelloedd yn cynnwys eu trawstiau gwreiddiol.

Mae ystafell ymolchi ensuite yn yr ystafelloedd.

Mae teledu LCD sgrin fflat 42” a Wi-Fi ffeibr am ddim.

Yn yr ystafell mae sychwr gwallt, haearn smwddio, bwrdd smwddio, ffonau deialu uniongyrchol, matresi dwfn, dillad gwely gwyn ffres, tywelion gwlanog, eitemau ymolchi moethus a hambwrdd lletygarwch.

 

GWLÂU
DAU WELY MAINT SENGL

ENSUITE
BATH A CHAWOD

I FAINT O BOBL
2 OEDOLYN

Nodweddion Arbennig

Teledu LCD Sgrin Fflat

Bath a Chawod

Tywelion Gwlanog

Eitemau Ymolchi Moethus

Cynigion Arbennig

Talebau Rhodd

Cynllun Ffyddlondeb

Bwyty A Bar