fbpx

Ystafell Frenhines Safonol

Double-MAin
2-3
black-boy-double-2
1-4
black-boy-double-3
Double-MAin 2-3 black-boy-double-2 1-4 black-boy-double-3

Gallai’r ystafell ei hun fod ychydig yn wahanol i’r lluniau oherwydd ei bod wedi’i diweddaru – ffoniwch am fanylion

Mae’r math hwn o ystafell yn yr hen dafarn, gyda thrawstiau isel ac ati mewn rhai i roi teimlad o gamu’n ôl mewn amser.

Mae’r ystafelloedd gwely hyfryd hyn wedi’u steilio’n gain. Maen nhw’n gysurus eu maint ac mae gwely maint brenhines ym mhob un.

(Gellir darparu dau wely sengl).

Mae ensuite ym mhob ystafell. Dim ond cawod fydd mewn rhai o’r ystafelloedd.

Mae teledu sgrin fflat 42” a Wi-Fi ffeibr am ddim.

Yn yr ystafell mae sychwr gwallt, haearn smwddio, bwrdd smwddio, ffonau deialu uniongyrchol,

matresi dwfn, dillad gwely gwyn ffres, tywelion gwlanog, eitemau ymolchi moethus a hambwrdd lletygarwch.

 

GWLÂU
UN GWELY MAINT BRENHINES

ENSUITE
YSTAFELL GAWOD

I FAINT O BOBL
2 OEDOLYN

Nodweddion Arbennig

Gwely Maint Brenhines Rhamantus

Teledu LCD Sgrin Fflat

Cawod Ensuite

Tywelion Gwlanog

Eitemau Ymolchi Moethus

Cynigion Arbennig

Talebau Rhodd

Cynllun Ffyddlondeb

Bwyty A Bar