fbpx

Ystafell Frenhines Pedwar Postyn

Room 4 DSC_3993
Room 30 DSC_4363
Room 30 DSC_4357
DSC_0047
Room 4 DSC_4003
Room 4 DSC_3993 Room 30 DSC_4363 Room 30 DSC_4357 DSC_0047 Room 4 DSC_4003

Gallai’r ystafell ei hun fod ychydig yn wahanol i’r lluniau oherwydd ei bod wedi’i diweddaru – ffoniwch am fanylion

Mae’r math hwn o ystafell yn yr hen dafarn, gyda thrawstiau isel ac ati mewn rhai i roi teimlad o gamu’n ôl mewn amser.

Mae gan yr ystafelloedd hyn, sydd wedi’u steilio’n gain, wely pedwar postyn maint brenhines ac ensuite ym mhob un.

Mae’r ystafelloedd yn gyfforddus ac yn gysurus, gyda nodweddion gwreiddiol fel trawstiau agored a nenfydau isel.

Mae teledu sgrin fflat 42” a Wi-Fi ffeibr am ddim.

Yn yr ystafell mae sychwr gwallt, haearn smwddio, bwrdd smwddio, ffonau deialu uniongyrchol,

matresi dwfn, dillad gwely gwyn ffres, tywelion gwlanog, eitemau ymolchi moethus a hambwrdd lletygarwch.

 

GWLÂU
UN GWELY MAINT BRENHINES

ENSUITE
BATH A CHAWOD

I FAINT O BOBL
2 OEDOLYN

Nodweddion Arbennig

Ystafell Wely Pedwar Postyn

Gwlâu Maint Brenhines Rhamantus

Teledu LCD Sgrin Fflat

Bath a Chawod

Tywelion Gwlanog

Eitemau Ymolchi Moethus

Cynigion Arbennig

Talebau Rhodd

Cynllun Ffyddlondeb

Bwyty A Bar