fbpx

Ystafell Frenhines Ddethol

Room 24 DSC_4140
Room 23 DSC_4117
Room 6 DSC_4726
Room 21 DSC_4174
Room 21 DSC_4191
Room 21 DSC_4198
DSC_6580
DSC_4098
Room 24 DSC_4160
DSC_4064
Room 24 DSC_4140 Room 23 DSC_4117 Room 6 DSC_4726 Room 21 DSC_4174 Room 21 DSC_4191 Room 21 DSC_4198 DSC_6580 DSC_4098 Room 24 DSC_4160 DSC_4064

Gallai’r ystafell ei hun fod ychydig yn wahanol i’r lluniau oherwydd ei bod wedi’i diweddaru – ffoniwch am fanylion

Mae’r math hwn o ystafell yn yr hen dafarn, gyda thrawstiau isel ac ati mewn rhai i roi teimlad o gamu’n ôl mewn amser.

Mae’r ystafelloedd hyfryd hyn wedi’u steilio’n gain ac mae mwy o le ynddynt nag ystafell ddwbl safonol. Mae gan bob un wely maint brenhines moethus.   (Gellir darparu dau wely sengl).

Mae’r ystafelloedd wedi’u lleoli yn y rhannau hynaf a mwyaf hynod o’r gwesty, felly gallwch ddisgwyl digon o drawstiau agored a nenfydau isel.

Mae ystafell ymolchi ensuite ym mhob ystafell.

Mae teledu LCD sgrin fflat 42” a Wi-Fi ffeibr am ddim.

Yn yr ystafell mae sychwr gwallt, haearn smwddio, bwrdd smwddio, ffonau deialu uniongyrchol,

matresi dwfn, dillad gwely gwyn ffres, tywelion gwlanog, eitemau ymolchi moethus a hambwrdd lletygarwch.

 

GWLÂU
UN GWELY MAINT BRENHINES

ENSUITE
BATH A CHAWOD

I FAINT O BOBL
2 OEDOLYN

Nodweddion Arbennig

Gwlâu Maint Brenhines Rhamantus

Teledu LCD Sgrin Fflat

Bath a Chawod

Tywelion Gwlanog

Eitemau Ymolchi Moethus

Cynigion Arbennig

Talebau Rhodd

Cynllun Ffyddlondeb

Bwyty A Bar