Black Boy Inn Access Statement

Black Boy Inn: 01286 673604

Black Jack's: 01286 673604

Ty Dre: 01286 685901

Archebu Ystafell

Black Boy Inn & Black Jacks

Arrival
Adults
Nights

Archebu Ystafell

Ty Dre

Arrival
Adults
Nights

Mewnbynnwch o cod hwn BB2017 am ostyngiad mewn pris llety

Datganiad mynediad

Yn Nhafarn y Black Boy, rydym yn credu y dylai ein gwesteion allu gwneud penderfyniad gwybodus ynghylch a yw ein hadeilad, gyda’i ddistiau isel nodweddiadol, ei goridorau cul a’i drawstiau agored, yn diwallu eu hanghenion mynediad unigol.

Mae ein datganiad mynediad yn crynhoi’r hyn a ddarparwn a gallwch ei lwytho oddi ar y we drwy glicio’r ddolen ganlynol:  Tafarn y Black Boy: Datganiad Mynediad (PDF 255kB).

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, cofiwch gysylltu â ni ac fe wnawn ein gorau i’ch helpu.