Ystafelloedd Black Boy Inn Caernarfon

Cymerwch olwg ar ein lleoliadau i ddod o hyd i ystafell sy'n addas ar gyfer eich arhosiad

Black Boy Inn

Yn nhafarn y bachgen du, mae gan bob un o'n hystafelloedd en suite ei swyn ei hun. Wrth ddiweddaru'r ystafelloedd i safon uchel, rydym wedi ymdrechu i gadw cymeriad ac awyrgylch unigryw drwy ddefnyddio deunyddiau adeiladu lleol, traddodiadol gyda dodrefn wedi'u gwneud â llaw a chyfarpar o ansawdd.

Black Jack's

Y Jack Du - adeilad 10 ystafell wely yn iard y dafarn. Mae gan wyth o'r ystafelloedd hyn geginau bach gydag ardal fwyta.

Ty Dre - Town House

Tŷ Dre yw'r ychwanegiad diweddaraf at Dafarn y Black Boy. Mae wedi ei leoli ar y Stryd Fawr, 200 llath ar droed o'r Black Boy.
Mae'r adeilad hwn yn Edwardaidd gydag ystafelloedd awyrog mawr tebyg i Black Jack’s. Mae'r cyfleusterau yn debyg i rai’r Black Jack’s, ac er eu bod wedi cael eu lleoli mewn adeilad ar wahân, gallwch barhau i fanteisio ar y bwyd o ansawdd sy’n cael ei weini yn Nhafarn y Black Boy, ac wrth gwrs fwynhau ein cwrw lleol. Mae pedwar llawr gyda dwy ystafell mynediad i'r anabl ar y llawr gwaelod. Mae lleoliad Tŷ Dre yn bellter byr o Dafarn y Black Boy yn cynnig y dewis o lonyddwch i chi ac yn gyfeillgar i anifeiliaid anwes - gallwch hefyd fwynhau cwmni eich hoff anifeiliaid anwes.

Black Tower

Twr Du - Black Tower

Mae’r Tŵr Du yn adeilad Edwardaidd rhestredig wedi ei leoli o fewn waliau hardd tref Caernarfon, ddim nepell o Gastell Caernarfon, sy’n ymffrostio yn ei ystafelloedd ymolchi o safon uchel ac ystafelloedd gwely moethus sydd yn meddu ar gyffyrddiad personol o fanylder steil a gosodion o ansawdd.
Mae trafniadaeth gyhoeddus hygyrch yr ardal a’n lleoliad ynghanol tref fywiog Caernarfon yn ei gnwued hi’n hawdd I chi flasu’r hyn sydd gan y dref ac Eryri I’w gynnig.


Mae’r cynigion, prisiau ac argaeledd diweddaraf ar gael ar www.Black-Boy-Inn.com

Rhaid cael cerdyn credyd/debyd i ddiogelu neilltuad. Fel mesur diogelwch dilysir cardiau credyd/debyd wrth dderbyn archeb, ond ni chodir tâl.

I ganslo, rhaid derbyn rhybudd 48 awr cyn amser cyrraedd a rhoddir cyfeirnod canslo, fel arall codir y swm llawn am aros y noson gyntaf ar y cerdyn a ddefnyddiwyd i ddiogelu’r neilltuad.

Mae pob croeso i chi gysylltu’n uniongyrchol â Thafarn y Black Boy os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newidiadau yn eich archeb

..