Teyrngarwch Black Boy Inn

Teyrngarwch

Rydym yn cynnal cynllun cerdyn teyrngarwch er mwyn cael disgownt yn y Black Boy Inn. Mae’r cerdyn teyrngarwch hwn yn eich galluogi i gael prisiau rhatach ar y rhan fwyaf o ddiodydd.

Hefyd bydd y sawl sydd â cherdyn yn derbyn e-bost gyda chynigion arbennig ar brydau bwyd a diodydd eraill.

Sicrhewch eich bod yn dangos y cerdyn i’r staff cyn archebu.

* Cliciwch yma i lenwi’r ffurflen gais yn Saesneg

*  Cliciwch yma i lenwi’r ffurflen gais yn Gymraeg

* Dim ond ar ein gwefan y gellir gwneud cais. Bydd y cardiau yn barod i’w casglu o’r dderbynfa.  Dim ond un cardyn am pob e-post.