Terms | Black Boy Inn
 • Archebu Ystafell

  Black Boy Inn, Black Jacks & Black Tower

  Arrival
  Adults
  Nights

  Archebu Ystafell

  Ty Dre

  Arrival
  Adults
  Nights

  Mewnbynnwch o cod hwn BB1820 am ostyngiad mewn pris llety

  Terms

  Archebu & Chanslo:

  Gellir archebu ar-lein ar www.Black-Boy-Inn.com

  Mae angen cerdyn credyd / debyd i sicrhau archeb . Fel mesur diogelwch cardiau credyd / debyd yn cael eu gwirio ar ôl derbyn archebu, ond ni chodir tâl . Yn amodol ar becyn ystafell harchebu.

  Os byddwch yn canslo mi fydd angen 48 awr o rybudd. Os does ddim rhybudd o canslo ystafell mi fydd daliad werth o noson cyntaf eich arosfa. Os ydych wedi archebu drwy asiant mae rhaid canslo mewn hefo nhw yn unig, ni allwch ganslo archebion asiant gyda ni yn uniongyrchol.

  Edrychwch ar fideo o’r Dafarn yn ddolen isod

  Mae croeso iddych chi gysylltu â Thafarn y Bachgen Ddu yn uniongyrchol os bydd gennych unrhyw ymholiadau neu newidiadau i’ch archeb . Edrychwn ymlaen I eich croesawu I’r Dafarn yn y dyfodol agos.