Teithiau rheolaidd yn gadael a dychwelyd i Dafarn y Black Boy

Black Boy Inn: 01286 673604

Black Jack's: 01286 673604

Ty Dre: 01286 685901

Archebu Ystafell

Black Boy Inn & Black Jacks

Arrival
Adults
Nights

Archebu Ystafell

Ty Dre

Arrival
Adults
Nights

Mewnbynnwch o cod hwn BB2017 am ostyngiad mewn pris llety

Teithiau Gweld Golygfeydd o Eryri a Môn

Teithiau rheolaidd yn gadael a dychwelyd i Dafarn y Black Boy

Mae’r teithiau dydd wedi’w gynllunio’n ofalus i alluogi ymwelwyr gweld llawer mwy mewn amser byr. Byddwn yn mynd â chi i lawr ffyrdd gwledig i bentrefi a ffermydd gysglyd lle byddwch yn darganfod trysorau cudd a bydd hefyd cyfle i flasu bwydydd traddodiadol Cymreig a sgwrsio gyda phobl lleol a hyd yn oed yn dysgu rhywfaint o Gymraeg pan fyddwn yn dehongli ystyr enwau lleoedd Cymreig ar eich teithiau.

Ymlaciwch a gadewch i’ch gyrrwr gwybodus wneud hyn yn ddiwrnod i’w chofio.

I gael gwybodaeth a archebu ewch i: http://www.celticos.com/activities/sightseeing-tours