Teithiau rheolaidd yn gadael a dychwelyd i Dafarn y Black Boy
 • Archebu Ystafell

  Black Boy Inn, Black Jacks & Black Tower

  Arrival
  Adults
  Nights

  Archebu Ystafell

  Ty Dre

  Arrival
  Adults
  Nights

  Mewnbynnwch o cod hwn BB1820 am ostyngiad mewn pris llety

  Teithiau Gweld Golygfeydd o Eryri a Môn

  Teithiau rheolaidd yn ôl ac ymlaen i Dafarn y Bachgen Du

  Mae’r teithiau dydd wedi’u cynllunio’n ofalus i alluogi ymwelwyr i weld llawer mwy mewn amser byr. Byddwn yn mynd â chi i lawr ffyrdd gwledig i bentrefi a ffermydd cysglyd lle byddwch yn darganfod trysorau cudd a chael y cyfle i flasu bwydydd traddodiadol Cymreig, sgwrsio gyda phobl leol, a hyd yn oed dysgu rhywfaint o Gymraeg pan fyddwn yn dehongli ystyr enwau lleoedd Cymraig ar eich teithiau.

  Ymlaciwch a gadewch i’ch gyrrwr/tywysydd gwybodus ei wneud yn ddiwrnod i’w gofio.

  I gael gwybodaeth ac i archebu ewch i: http://www.celticos.com/activities/sightseeing-tours