Teithiau rheolaidd yn gadael a dychwelyd i Dafarn y Black Boy
 • Archebu Ystafell

  Black Boy Inn & Black Jacks

  Arrival
  Adults
  Nights

  Archebu Ystafell

  Ty Dre

  Arrival
  Adults
  Nights

  Mewnbynnwch o cod hwn BB2017 am ostyngiad mewn pris llety

  Teithiau Gweld Golygfeydd o Eryri a Môn

  Teithiau rheolaidd yn gadael a dychwelyd i Dafarn y Black Boy

  Mae’r teithiau dydd wedi’w gynllunio’n ofalus i alluogi ymwelwyr gweld llawer mwy mewn amser byr. Byddwn yn mynd â chi i lawr ffyrdd gwledig i bentrefi a ffermydd gysglyd lle byddwch yn darganfod trysorau cudd a bydd hefyd cyfle i flasu bwydydd traddodiadol Cymreig a sgwrsio gyda phobl lleol a hyd yn oed yn dysgu rhywfaint o Gymraeg pan fyddwn yn dehongli ystyr enwau lleoedd Cymreig ar eich teithiau.

  Ymlaciwch a gadewch i’ch gyrrwr gwybodus wneud hyn yn ddiwrnod i’w chofio.

  I gael gwybodaeth a archebu ewch i: http://www.celticos.com/activities/sightseeing-tours