Siarad yn Gymraeg | Black Boy Inn

Siarad yn Gymraeg

Welsh

English

Croeso Welcome
Helô Hello
Sut ydych chi? How are you?
Be(th) ydy dy enw di? What’s your name?
Fy enw i yw….. My name is…
Mae’n dda gen i gwrdd â chi / Neis cwrdd â chi Pleased to meet you
Bore da Good morning
P’nawn da, Prynhawn da Good afternoon
Noswaith dda Good evening
Nos da Good night
Hwyl Goodbye
Iechyd da! Cheers/Good Health!
Dw i ddim yn deall I don’t understand
Esgusodwch fi Excuse me
Faint yw hwn How much is this?
Sori Sorry
Diolch Thank you
Ble mae’r toiled Where’s the toilet?