Double Black Jacks
 • Back to Black Jack rooms

  Disgrifiad o’r Ystafell

  Mae gan yr ystafell hardd a llawn steil yma wely maint brenhines pwrpasol.

  (Gellir addasu’r gwely i ffurfio dau wely sengl ar gais).

  Lleolir yr ystafell ar y 3ydd llawr.

  Mae’r ystafell fawr hon yn meddu ar ffenestri dalennog gwreiddiol ac ystafell gawod en-suite.

  Ceir set deledu 42” a chysylltiad diwifr i’r rhyngrwyd am ddim.

  Yn ogystal, ceir sychwr gwallt, bwrdd a haearn smwddio, ffôn, matresi dwfn, cynfasau cras o gotwm gwyn, te a choffi, ac ategolion ymolchi.

  Y gyfradd orau– UCHAFSWM O 2 BERSON YN UNIG I BOB YSTAFELL. Gwely a brecwast yn cynnwys TAW.

  Mae angen cerdyn credyd er mwyn sicrhau eich arhosiad yn y dafarn. Os na fydd yr archeb wedi ei ganslo o fewn 48 awr cyn I chi gyrraedd, neu os na fyddwch yn ymddangos, bydd tâl llawn noson gyntaf eich arhosiad yn cael ei dynnu o’ch cerdyn credyd.

  Ni chodir blaendal am yr ystafell hon (ystafelloedd hyn)

  Ystafell Pedwar Postyn y Black Jacks gyda chegin

  Ystafell y Black Jacks gyda mynediad hwylus ar y llawr isaf a chegin fechan

  Uned Ddwbl y Black Jacks gyda chegin fechan

  Disgrifiad o’r Ystafell