Ystafell Pedwar Postyn y Black Jacks gyda chegin | Black Boy Inn
 • Archebu Ystafell

  Black Boy Inn, Black Jacks & Black Tower

  Arrival
  Adults
  Nights

  Archebu Ystafell

  Ty Dre

  Arrival
  Adults
  Nights

  Mewnbynnwch o cod hwn BB1820 am ostyngiad mewn pris llety

  Back to Black Jack rooms

  Ystafell Pedwar Postyn y Black Jacks gyda chegin

  Dyddiad Cyrraedd

  Nifer y bobl

  Lleoliad

  Dyddiad Cyrraedd

  Mae’r ystafell hardd a llawn steil yma yn meddu ar wely pedwar postyn rhyfeddol.

  Perffaith ar gyfer achlysur arbennig.

  Mae’r ystafell fawr hon yn arddangos lle tân gwreiddiol a ffenestri dalennog.

  Mae yma gegin fechan gya bwrdd a chadeiriau, ac ystafell ymolchi en-suite.

  Ceir set deledu 42” a chysylltiad diwifr i’r rhyngrwyd am ddim.

  Yn ogystal, ceir sychwr gwallt, bwrdd a haearn smwddio, ffôn, matresi dwfn, cynfasau cras o gotwm gwyn, te a choffi, ac ategolion ymolchi.

  Y gyfradd orau– UCHAFSWM O 2 BERSON YN UNIG I BOB YSTAFELL. Gwely a brecwast yn cynnwys TAW.

  Mae angen cerdyn credyd er mwyn sicrhau eich arhosiad yn y dafarn. Os na fydd yr archeb wedi ei ganslo o fewn 48 awr cyn I chi gyrraedd, neu os na fyddwch yn ymddangos, bydd tâl llawn noson gyntaf eich arhosiad yn cael ei dynnu o’ch cerdyn credyd.

  Ni chodir blaendal am yr ystafell hon (ystafelloedd hyn)

  Ystafell Pedwar Postyn y Black Jacks gyda chegin

  Ystafell y Black Jacks gyda mynediad hwylus ar y llawr isaf a chegin fechan

  Uned Ddwbl y Black Jacks gyda chegin fechan

  Disgrifiad o’r Ystafell