Ystafell 2 wely sengl Tafarn y Black Boy | Black Boy Inn
 • Archebu Ystafell

  Black Boy Inn, Black Jacks & Black Tower

  Arrival
  Adults
  Nights

  Archebu Ystafell

  Ty Dre

  Arrival
  Adults
  Nights

  Mewnbynnwch o cod hwn BB1820 am ostyngiad mewn pris llety

  Back to Black Boy Inn rooms

  Ystafell 2 wely sengl Tafarn y Black Boy

  Dyddiad Cyrraedd

  Nifer y bobl

  Lleoliad

  Dyddiad Cyrraedd

  Mae’r ystafelloedd hyn yn ddeiniadol, clyd o ran maint ac yn lllawn steil gyda dau wely sengl. Maent yn arddel y trawstiau gwreiddiol.

  Ceir set deledu 42” a chysylltiad diwifr i’r rhyngrwyd am ddim.

  Yn ogystal, ceir sychwr gwallt, bwrdd a haearn smwddio, ffôn, matresi dwfn, cynfasau cras o gotwm gwyn, te a choffi, ac ategolion ymolchi.

  Y gyfradd orau – UCHAFSWM O 2 BERSON YN UNIG I BOB YSTAFELL. Gwely a brecwast yn cynnwys TAW.

  Mae angen cerdyn credyd er mwyn sicrhau eich arhosiad yn y dafarn. Os na fydd yr archeb wedi ei ganslo o fewn 48 awr cyn I chi gyrraedd, neu os na fyddwch yn ymddangos, bydd tal llawn noson gyntaf eich arhosiad yn cael ei dynnu o’ch cerdyn credyd.

  Ni chodir blaendal am yr ystafell hon (ystafelloedd hyn)

  Pedwar Postyn

  Ystafell foethus

  Ddwbl

  Ystafell Ddwbl Fach y Black Boy