Nadolig 2019 – Black Boy Inn Caernarfon

Nadolig 2019 – Archebwch Rŵan

Archebwch rŵan ar gyfer ‘Dolig 2019 i wneud yn siŵr bod eich parti chi’n cael ei le. Mae archebion yn cael eu gwneud yn barod, a dyma’r adeg o’r flwyddyn lle mai’r unig beth sy’n brysurach na’r stryd fawr ydy’ch calendr cymdeithasol! Boed chi’n dal i fyny gyda hen ffrindiau, yn cael parti mawr neu ddathliad, beth am ychwanegu rywfaint o steil at yr achlysur gyda phryd o fwyd yn Nhafarn y Bachgen Du? Dewch i fwynhau bwydlen Nadoligaidd pedwar cwrs hynod flasus, ynghyd ag ychydig o ddanteithion tymhorol.

 

Mae croeso i chi gysylltu â ni i gael mwy o fanylion neu i holi i weld a oes lle ar gael. Rydyn ni’n gweithredu polisi nad yw’n derbyn unrhyw fath o adloniant yn yr ystafelloedd bwyta na’r ystafelloedd digwyddiadau. Mae hyn yn cynnwys disgo a bandiau byw. Rydym yn gweithredu’r polisi hwn er mwyn i’n cymdogion a’n preswylwyr ein hunain allu cael noson dawel ar ôl i’r Dafarn gau.

BWYDLEN NADOLIG 2019 v001

..