Black Boy Inn Hotel Caernarfon, Snowdonia
Back to locations

Select A Room to suit your stay

Ystafell Ddwbl Fach y Black Boy

Black Boy Inn

Mae’r ystafell ddwbl fach, ond ddigonol hon yn berffaith ar gyfer arhosiad byr. Gyda gwely dwbl safonol ac ystafell en-suite a chawod. Ceir set deledu 32” a chysylltiad diwifr i’r rhyngrwyd am ddim. Yn ogystal, ceir sychwr gwallt, bwrdd a haearn smwddio, ffôn, matresi dwfn, cynfasau cras o gotwm gwyn, te a choffi, ac ategolion […]

View Room

Ystafell 2 wely sengl Tafarn y Black Boy

Black Boy Inn

Mae’r ystafelloedd hyn yn ddeiniadol, clyd o ran maint ac yn lllawn steil gyda dau wely sengl. Maent yn arddel y trawstiau gwreiddiol. Ceir set deledu 42” a chysylltiad diwifr i’r rhyngrwyd am ddim. Yn ogystal, ceir sychwr gwallt, bwrdd a haearn smwddio, ffôn, matresi dwfn, cynfasau cras o gotwm gwyn, te a choffi, ac […]

View Room
..