Black Boy Inn Hotel Caernarfon, Snowdonia
 • Archebu Ystafell

  Black Boy Inn & Black Jacks

  Arrival
  Adults
  Nights

  Archebu Ystafell

  Ty Dre

  Arrival
  Adults
  Nights

  Mewnbynnwch o cod hwn BB2017 am ostyngiad mewn pris llety

  Back to locations

  Select A Room to suit your stay

  Pedwar Postyn

  Black Boy Inn

  Pam lai? Sbwyliwch eich hun! Mae ein hystafell wely 4 postyn yn berffaith ar gyfer achlysur arbennig gan gynnig awyrgylch gwirioneddol unigryw; ac mae’n creu atgofion bythgofiadwy a ddaw â chi yn ôl i Ogledd Cymru dro ar ôl tro.

  View Room

  Ystafell foethus

  Black Boy Inn

  Mae gan bob un o’n hystafelloedd moethus y nodweddion cyfnod a’r manteision sydd yn ein hystafelloedd sengl a dwbl ensuite, ond gydag awyrgylch mwy moethus. Bydd gennych ystafell fwy gyda mwy o le i ymlacio. Gallwch fwynhau cyfuniad o gysuron modern a holl nodweddion digyfnewid y dafarn hanesyddol hon.

  View Room

  Ddwbl

  Black Boy Inn

  Yn Nhafarn y Black Boy, mae gan bob un ystafell wely gyfleusterau ystafell ymolchi a’i chymeriad ei hun. Er ein bod wedi diweddaru’r ystafelloedd i safon uchel, rydym wedi ceisio cadw eu cymeriad a’u hawyrgylch unigryw drwy ddefnyddio deunyddiau adeiladu lleol a thraddodiadol, dodrefn o waith llaw a ffitiadau da.

  View Room

  Black Boy Small Double

  Black Boy Inn

  Sorry, this entry is only available in English

  View Room

  Black Boy Twin

  Black Boy Inn

  Sorry, this entry is only available in English

  View Room

  Sengl

  Black Boy Inn

  Mae gan ein hystafell wely sengl gyfleusterau ymolchi a lle cyffyrddus i un person. Ceidw holl hynodrwydd hanesyddol Tafarn y Black Boy, gan gynnig popeth at wasanaeth y teithiwr blinedig. Mae dillad gwely moethus a mynediad band eang i’r we ymhlith rhai o’r cysuron y gallwch eu mwynhau.

  View Room