Black Boy Inn Archives | Black Boy Inn

Black Boy Inn: 01286 673604

Black Jack's: 01286 673604

Ty Dre: 01286 685901

Archebu Ystafell

Black Boy Inn & Black Jacks

Arrival
Adults
Nights

Archebu Ystafell

Ty Dre

Arrival
Adults
Nights

Mewnbynnwch o cod hwn BB2017 am ostyngiad mewn pris llety

Back to locations

Select A Room to suit your stay

Pedwar Postyn

Black Boy Inn

Pam lai? Sbwyliwch eich hun! Mae ein hystafell wely 4 postyn yn berffaith ar gyfer achlysur arbennig gan gynnig awyrgylch gwirioneddol unigryw; ac mae’n creu atgofion bythgofiadwy a ddaw â chi yn ôl i Ogledd Cymru dro ar ôl tro.

View Room

Ystafell foethus

Black Boy Inn

Mae gan bob un o’n hystafelloedd moethus y nodweddion cyfnod a’r manteision sydd yn ein hystafelloedd sengl a dwbl ensuite, ond gydag awyrgylch mwy moethus. Bydd gennych ystafell fwy gyda mwy o le i ymlacio. Gallwch fwynhau cyfuniad o gysuron modern a holl nodweddion digyfnewid y dafarn hanesyddol hon.

View Room

Ddwbl

Black Boy Inn

Yn Nhafarn y Black Boy, mae gan bob un ystafell wely gyfleusterau ystafell ymolchi a’i chymeriad ei hun. Er ein bod wedi diweddaru’r ystafelloedd i safon uchel, rydym wedi ceisio cadw eu cymeriad a’u hawyrgylch unigryw drwy ddefnyddio deunyddiau adeiladu lleol a thraddodiadol, dodrefn o waith llaw a ffitiadau da.

View Room

Black Boy Twin

Black Boy Inn

Sorry, this entry is only available in English

View Room

Sengl

Black Boy Inn

Mae gan ein hystafell wely sengl gyfleusterau ymolchi a lle cyffyrddus i un person. Ceidw holl hynodrwydd hanesyddol Tafarn y Black Boy, gan gynnig popeth at wasanaeth y teithiwr blinedig. Mae dillad gwely moethus a mynediad band eang i’r we ymhlith rhai o’r cysuron y gallwch eu mwynhau.

View Room