Black Boy Inn Archives | Black Boy Inn
Back to locations

Select A Room to suit your stay

Pedwar Postyn

Black Boy Inn

Pam lai? Sbwyliwch eich hun! Mae ein hystafell wely 4 postyn yn berffaith ar gyfer achlysur arbennig gan gynnig awyrgylch gwirioneddol unigryw; ac mae’n creu atgofion bythgofiadwy a ddaw â chi yn ôl i Ogledd Cymru dro ar ôl tro.

View Room

Ystafell foethus

Black Boy Inn

Mae gan bob un o’n hystafelloedd moethus y nodweddion cyfnod a’r manteision sydd yn ein hystafelloedd sengl a dwbl ensuite, ond gydag awyrgylch mwy moethus. Bydd gennych ystafell fwy gyda mwy o le i ymlacio. Gallwch fwynhau cyfuniad o gysuron modern a holl nodweddion digyfnewid y dafarn hanesyddol hon.

View Room

Ddwbl

Black Boy Inn

Yn Nhafarn y Black Boy, mae gan bob un ystafell wely gyfleusterau ystafell ymolchi a’i chymeriad ei hun. Er ein bod wedi diweddaru’r ystafelloedd i safon uchel, rydym wedi ceisio cadw eu cymeriad a’u hawyrgylch unigryw drwy ddefnyddio deunyddiau adeiladu lleol a thraddodiadol, dodrefn o waith llaw a ffitiadau da.

View Room

Ystafell Ddwbl Fach y Black Boy

Black Boy Inn

Mae’r ystafell ddwbl fach, ond ddigonol hon yn berffaith ar gyfer arhosiad byr. Gyda gwely dwbl safonol ac ystafell en-suite a chawod. Ceir set deledu 32” a chysylltiad diwifr i’r rhyngrwyd am ddim. Yn ogystal, ceir sychwr gwallt, bwrdd a haearn smwddio, ffôn, matresi dwfn, cynfasau cras o gotwm gwyn, te a choffi, ac ategolion […]

View Room

Ystafell 2 wely sengl Tafarn y Black Boy

Black Boy Inn

Mae’r ystafelloedd hyn yn ddeiniadol, clyd o ran maint ac yn lllawn steil gyda dau wely sengl. Maent yn arddel y trawstiau gwreiddiol. Ceir set deledu 42” a chysylltiad diwifr i’r rhyngrwyd am ddim. Yn ogystal, ceir sychwr gwallt, bwrdd a haearn smwddio, ffôn, matresi dwfn, cynfasau cras o gotwm gwyn, te a choffi, ac […]

View Room

Sengl

Black Boy Inn

Mae gan ein hystafell wely sengl gyfleusterau ymolchi a lle cyffyrddus i un person. Ceidw holl hynodrwydd hanesyddol Tafarn y Black Boy, gan gynnig popeth at wasanaeth y teithiwr blinedig. Mae dillad gwely moethus a mynediad band eang i’r we ymhlith rhai o’r cysuron y gallwch eu mwynhau.

View Room
..