Gweithgareddau awyr Agored
 • Archebu Ystafell

  Black Boy Inn, Black Jacks & Black Tower

  Arrival
  Adults
  Nights

  Archebu Ystafell

  Ty Dre

  Arrival
  Adults
  Nights

  Mewnbynnwch o cod hwn BB1820 am ostyngiad mewn pris llety

  Gweithgareddau awyr Agored

  outdoor_head

  O lethrau’r Wyddfa i’r Rheadr fawr, dydych chi byth yn bell o antur yng Ngogledd Cymru. Mae mwy na dim ond ychydig y gallwch fwynhau sydd yn agos i’r Black Boy Inn. Mae Pen y Gogarth yn un na y gellir ei golli yn hawdd unwaith dachi’n troedio Llandudno fel y mae’n ymddangos i llechu dros y dref arfordirol ei hun. Er y gallwch wneud eich ffordd i fyny y tirnod ar droed, taith i fyny i ben ar geir cebl sy’n un fythgofiadwy oherwydd y gallwch fwynhau’r profiad panoramig o’r ardal gyfagos, pob tra’ch bod cannoedd o droedfeddi yn yr awyr!!

  Mae rheini sy’n hoff o adrenalin mewn am wefr go iawn yng Nghoed-y-Brenin: llwybr y bydd yn ymateb pob weddi beiciwyr. Mae’r cwrs wedi ei gynllunio yn benodol i gynnig her i ymwelwyr, ond nid yw hynny’n golygu nad yw dechreuwyr yn cael eu croesawu – mae beicwyr o bob profiad yn cael eu chroesawu. Os well gennych chi deithio ar ddwy droed ac yn awyddus i gael eu hamgylchynu gan deithwyr o’r un meddwl drwy golygfeydd hardd gogledd Cymru? Cerdded Eryri a chynnig Dringo rhai profiadau gwych o amgylch Eryri a fydd yn gwthio i chi uwch nag ydych wedi bod o’r blaen.

  Os byddwch yn dymuno edrych ar olygfeydd o Ogledd Cymru, dylech edrych i mewn i logi beic gan Bike Hire Beics Menai, a mynd amdani! Weithiau goryrru drwy ardaloedd gwledig ar eich pen eich hyn. Profiad gwerth chweil ac mae’n rhywbeth sy’n saff o glirio’ch meddwl. Wan am rywbeth i bawb ym Montnewydd hardd. Mar Gypsy Wood yn ddiwrnod gwych allan ar gyfer pobl o bob oedran ac yn cynnig digon i gadw adloniant y teulu drwy’r dydd! Gallwch hyd yn oed yn cyfarfod rhywun sydd braidd yn enwog yn yr ardal Bobby y Cyw Iâr!

  ___________________________________________________________________________________

  Image Source

  Great Orme Tramway – Photo by ‘Ed Webster’ / License