Adrenalin
 • Archebu Ystafell

  Black Boy Inn, Black Jacks & Black Tower

  Arrival
  Adults
  Nights

  Archebu Ystafell

  Ty Dre

  Arrival
  Adults
  Nights

  Mewnbynnwch o cod hwn BB1820 am ostyngiad mewn pris llety

  Adrenalin

  Adrenaline

  Mae Gogledd Cymru yn cyfeirio’n aml fel un maes chwarae mawr ac mae hynny’n hollol wir: efallai y byddwch yn teimlo fel plentyn mawr gyda unrhyw un o weithgareddau adrenalin isod.

  Efallai eich bod wedi clywed am Zip World a Go Below gan fod ei unigrwydd wedi cael ei dogfennu’n dda. Ydych chi ddim yn ofn uchder ac yn chwilio am rhywbeth allan o’r cyffredin? Felly bydd hedfan i lawr linell o ddur caled mor uchel ar nefoedd y syniad i chi. Ydych chi wrth eich bodd yn bownsio ond diflasu ar yr un ardd tu allan? Mae’r tim yn Go Below yn troi hynny ar ei ben ac yn eich gwahodd i ddod i neidio ar drampolîn mewn ogofau tanddaearol.

  Os ydych chi’n chwilio am diwrnod ychydig fwy confensiynol, mae groeso gyda naill ai un o’r tri atyniadau rasio isod. Os oes gennych ffrind dachi’n awyddus i guro nhw neu os ydych yn syml eisiau hwyl gyda ffrindiau, mae’r rhain yn berffaith i chi. Ydych chi’n ofn gwlychu yn yr Afon Menai? Mae Rib Ride yn eich gwahodd am ddiwrnod allan ar y cychod antur, a weithredir ar y cyd â Bear Grylls. Os ydych wir eisiau taro’r dwr dyfroedd hardd Gogledd Cymru, mae’r cychod RIB cyffrous a ddarperir ganddynt a allai fod yn union yr hyn yr ydych chi’n chwilio am.