Atyniadau Lleol
 • Atyniadau Lleol

  Yn Nhafarn y Black Boy, mae harddwch ysblennydd Gogledd Cymru ar stepen ein drws, gyda phopeth at ddant pawb. Nid oes raid ichi fynd yn bell i fanteisio ar yr atyniadau diri sydd gan dref Caernarfon a’r ardal o’i chwmpas i’w cynnig. Er enghraifft, dim ond munud o waith cerdded o’r dafarn mae castell mwyaf ysblennydd Cymru; Safle Treftadaeth Byd godidog sy’n llawn presenoldeb a godwyd gan Edward I i frolio grym y Saeson yn y Canol Oesoedd. Naw can llath ymhellach draw mae man cychwyn Rheilffordd Ucheldir Cymru, sy’n cynnig taith ar un o drenau bach stêm mwyaf pwerus y byd. Ychydig filltiroedd i ffwrdd yn y car mae Parc Cenedlaethol Eryri sy’n brolio’r mynydd uchaf yng Nghymru, ac Ynys Môn, sy’n gartref i Gastell Biwmares, y castell olaf a’r mwyaf i’w godi yng Nghymru.


  Rheilffordd yr Wyddfa http://www.snowdonrailway.co.uk/times_prices.php
  Rheilffordd Eryri http://www.festrail.co.uk/
  Pentref Portmeirion http://www.portmeirion-village.com/
  Gypsy Wood http://www.gypsywood.co.uk/
  Rheilffordd Llyn Padarn http://www.lake-railway.co.uk/index.php/en/
  Mynydd Gwefru http://www.electricmountain.co.uk/
  Indigo Jones http://www.inigojones.co.uk/
  Castell Caernarfon http://cadw.wales.gov.uk/daysout/caernarfon-castle/?lang=cy
  Castell Biwmares http://cadw.wales.gov.uk/daysout/beaumaris-castle/?lang=cy
  Felin Uchaf http://www.felinuchaf.org/1/index.html
  Y Gogarth, Llandudno http://www.greatorme.org.uk/
  Castell Penrhyn https://www.nationaltrust.org.uk/cy_gb/castell-penrhyn
  Zip World http://www.zipworld.co.uk/
  Cychod StenaLine http://www.stenaline.co.uk/ferries-to-ireland
  Atyniadau De Cymru http://www.attractionsnorthwales.co.uk/home.php?/home
  Celticos Tours http://www.celticos.com/
  Trac Môn http://www.angleseycircuit.com/
  Cartio Dan Do Red Line http://www.redlineindoorkarting.co.uk/cym/index.html
  Go Below Betws Y Coed http://www.go-below.co.uk/
  Coed Y Brenin http://www.forestry.gov.uk/website/recreation.nsf/LUWebDocsByKey/WalesGwyneddNoForestCoedyBrenin
  Labrinth y Brenin Arthur http://www.kingarthurslabyrinth.co.uk/
  Cartio a mwy yng Nglasfryn http://www.glasfryn.co.uk/
  Gwaith Copr Sygun http://www.syguncoppermine.co.uk/index.php
  Snowdonia Walking and Climbing http://www.snowdoniawalkingandclimbing.co.uk/
  Menai Cruises http://menaicruises.co.uk/
  RibRide Menai https://www.ribride.co.uk/
  Melin Wlân Trefriw http://www.t-w-m.co.uk/
  Beics Antur https://www.anturwaunfawr.org/beics-antur/
  Gaia Adventures http://gaiaadventures.co.uk/