Newyddion | Page 2 of 7 | Black Boy Inn
Black Boy Inn

Beth am ymweld â Chaernarfon dros y Pasg? Mae digon o leoedd a digwyddiadau yma i chi! Os mai hanes sy’n mynd â’ch bryd, Castell Caernarfon ydy’r lle i chi. Mae’r castell hwn, sy’n Safle Treftadaeth y Byd o’r 11eg ganrif, ymysg y mwyaf trawiadol yng Nghymru. Ar Ddiwrnod...

read more

Peidiwch â defnyddio asiant ar-lein i gefnogi busnes lleol a chael mwy o hyblygrwydd a phrisio gwell. Mae’r asiantau teithio ar-lein yn cymryd comisiwn sylweddol o bob archeb a wneir. Nid yw’r rhan fwyaf o’r cwmnïau hyn yn lleol ac nid ydynt yn gwneud dim i gefnogi ein ffordd...

read more

Hanes Balch Mae pethau sy’n ein hatgoffa o’n hanes balch i’w gweld ledled Cymru; adfeilion cestyll a ddefnyddiwyd i ymladd rhyfeloedd a gwarchod ein tir, y ceudyllau cloddio llechi a oedd yn enaid ein trefi, a’r Wyddfa fawreddog sy’n dal yn agos at galon y Cymry. Mae bod yn...

read more

TREF LLAWN CYFRINACHAU Mae tref Caernarfon yn gaer hynafol llawn cyfrinachau a strydoedd cefn cudd sy’n cynnwys siopau trugareddau a chaffis a bwytai, i gyd wedi’u hamgylchynu gan waliau cerrig canoloesol aruthrol. Ond er bod y castell yn cael y rhan fwyaf o sylw gan dwristiaid ac ymwelwyr, mae...

read more

2019 – Blwyddyn Darganfod

Posted on 7 Jan 2019

Eleni… Dewch i Ddarganfod Gogledd Cymru! Yn dilyn y Flwyddyn Antur, y Flwyddyn Chwedlau a Blwyddyn y Môr – Blwyddyn Darganfod yw hi eleni! Am thema berffaith, gan fod cymaint i’w archwilio yng ngogledd Cymru! Mae’r amrywiaeth helaeth o leoliadau ac atyniadau yn ei gwneud yn baradwys i anturwyr!...

read more

Tafarn y Black Boy

Posted on 28 Nov 2018

Ewch i lawr Stryd Pedwar a Chwech yng Nghaernarfon ac mae perl o dafarn yn dod i’r golwg. Dyma Dafarn y Black Boy, tafarn hynafol sy’n dyddio o 1552, a rhywle y mae’r rhan fwyaf o bobl wedi clywed amdano. Mae Tafarn y Black Boy ym Mwrdeistref Ganoloesol Caernarfon,...

read more

Mae Tafarn y Black Boy yn Falch o Gyhoeddi ein bod ar y Rhestr Fer ar gyfer Gwobr Bwytai Cymru 2018. Bydd y seremoni tei du yn cael ei chynnal ddydd Llun 26 Tachwedd yng ngwesty’r Exchange yng Nghaerdydd, lle bydd goreuon y diwydiant bwytai yn dod ynghyd i...

read more

Yr AA yn rhoi Dyfarniad Safon Aur i Dafarn y Black Boy, yn ogystal â Dyfarniadau Ychwanegol am Frecwast a Swper Rhagorol. Rydyn ni’n hynod o falch fod yr AA wedi cyflwyno sawl dyfarniad i ni i gydnabod safon uchel ein llety a’n bwyd. Hoffem ddiolch yn arbennig i’r AA am yr...

read more

Canrifoedd o Ddibynnu ar y Môr I ddathlu Blwyddyn y Môr yng Nghymru rydyn ni wedi llunio erthygl am hanes morol Caernarfon. Nid yw’n gyfrinach bod Caernarfon yn amddiffyn ceg Culfor Menai rhag dyfroedd agored Môr Iwerddon. Cafodd tref Caernarfon ei lleoli wrth geg yr afon er mwyn amddiffyn y...

read more

Caernarfon – Hanes Brwydro

Posted on 17 Sep 2018

Doedd Caernarfon ddim wastad yn dref heddychlon fel heddiw! Dyma dref farchnad fywiog ar lan y môr ag iddi hanes rhyfeddol mewn brics hynafol a doc a choedwig anhygoel heb anghofio gwestai Eryri. Rhaid cofio bod y setliad hynafol hwn yn gaer a adeiladwyd yn unswydd i amddiffyn yn...

read more
..