Newyddion | Page 2 of 6 | Black Boy Inn
Black Boy Inn

Caernarfon – Hanes Brwydro

Posted on 17 Sep 2018

Doedd Caernarfon ddim wastad yn dref heddychlon fel heddiw! Dyma dref farchnad fywiog ar lan y môr ag iddi hanes rhyfeddol mewn brics hynafol a doc a choedwig anhygoel heb anghofio gwestai Eryri. Rhaid cofio bod y setliad hynafol hwn yn gaer a adeiladwyd yn unswydd i amddiffyn yn...

read more

Ymunwch â’r hwyl a’r cyffro fis Medi yma yng Ngŵyl Eryri 2018! Yn fyw o Barc Gwydir yn Llanrwst yng nghwmni talentau gwych, mae Gŵyl Eryri 2018 yn ddigwyddiad na ddylech ei golli! Nid yw’n ddigwyddiad i drigolion Llanrwst a Gogledd Cymru yn unig. Lle bynnag rydych chi’n byw,...

read more

“Ydych chi’n cofio Haf 2018″ Mae tymor yr haf ar ei anterth erbyn hyn – ac y mae wedi bod yn haf i’w gofio! Dyma’r cyfnod o dywydd poeth hiraf ers 1976, a does dim i awgrymu ei fod ar fin dod i ben. Felly, rydyn ni wedi penderfynu...

read more

Mae’r haf yng Ngogledd Cymru yn poethi yng ngwir ystyr y gair, a bydd digon o sêr mawr o bob maes i’w gweld yn yr ardal yr haf hwn.   Dyma ein rhestr o ddigwyddiadau mae’n rhaid i chi ymweld â nhw yng Ngogledd Cymru. Mae’r gantores ryngwladol Paloma...

read more

Gyda’r ap poblogaidd yn ehangu ei apêl drwy’r amser, rydym yn deall bod lluniau Instagram da yn hollbwysig ar unrhyw daith. Gyda hynny mewn cof, rydym wedi casglu rhestr o 10 o lefydd yn yr ardal fyddai’n berffaith ar gyfer eich cyfrif Instagram. Mae’r holl leoliadau hyn i gyd...

read more

Gwesty yn Eryri gyda Gorsafoedd Gwefru Ceir Trydan Mae’r dyfodol wedi cyrraedd! Gyda thechnoleg yn datblygu mor gyflym, mae’r Black Boy Inn wastad wedi gwneud ei orau i gadw gyda’r oes (ers y 15fed ganrif mewn gwirionedd!). Gyda mwy a mwy o bobl yn newid i geir trydan, rydym...

read more

Tafarn y Flwyddyn CAMRA 2018

Posted on 18 Jun 2018

CAMRA YN DYFARNU GWOBR TAFARN Y FLWYDDYN I’R BLACK BOY INN Rydym yn falch o gyhoeddi bod y Black Boy Inn wedi cael ei enwi yn ‘Dafarn y Flwyddyn 2018′ yng Ngwynedd gan CAMRA (Ymgyrch dros Gwrw Iawn). Rydym yn falch o gyfrannu at y diwylliant tafarn gwych yng...

read more

Caernarfon yn blodeuo

Posted on 12 Jun 2018

Castell, cyfoeth a chwa o liw Dengys y dref hon entrepreneuriaeth ac egni cymunedol gyda dros 320 busnes yn cyfrannu 1% yn ychwanegol at eu trethi er mwyn llunio Hwb Caernarfon – cymuned a grëwyd i roi hwb i ffyniant y dref. Mae waliau hynafol Caernarfon yn barod i’w...

read more

2018 Blwyddyn BWYD MÔR

Posted on 10 May 2018

Mae’n Flwyddyn y Môr yng Nghymru, ac rydym am fynd amdani er mwyn canu clodydd ein harfordir anhygoel – ac wrth gwrs, gan mai tŷ bwyta ydyn ni, rydym ni’n mynd i sôn am fwyd môr! Mae bioamrywiaeth Gogledd Cymru yn achos dathlu, ac mae ein harfordir eang ysgubol...

read more

Dewch yn llu! Dewch yn llu! Mae Gŵyl Fwyd Caernarfon ar fin cyrraedd y dref gyda detholiad o fwyd gwych o bob cwr o’r byd. Dyma ddathliad sy’n adlewyrchu cymeriad a diwylliant Caernarfon, yn dathlu bwyd lleol, yn difyrru ac yn addysgu’r cyhoedd, gan gynnwys busnesau bwyd lleol. Yn...

read more
..