Newyddion | Black Boy Inn
Black Boy Inn

GŴYL ZIP ROC

Posted on 8 Oct 2019

Gŵyl gerddorol yw Gŵyl Zip Roc  gaiff ei chynnal ar y 15 Mehefin, ac ar gyfer ei hail flwyddyn cynhelir yr ŵyl yn Chwarel y Penrhyn, taith fer mewn car o Dafarn y Black Boy yng Nghaernarfon. Bydd yr ŵyl yn codi arian ar gyfer elusen fel gwnaethpwyd yn...

read more

Cynhaliwyd y seremoni ddiweddar i gofnodi 50 mlynedd ers Arwisgiad y Tywysog Charles, dafliad carreg o Dafarn y Black Boy. Mae Tywysog Cymru wedi ei ganmol am ei ymroddiad, ei gariad a a’i gefnogaeth i bobl Cymru.  Yn etifedd i’r goron, arwisgwyd y Tywysog Charles yn Dywysog Cymru gan...

read more

Heb os, mae Castell Caernarfon yn un o brif atyniadau Gogledd Cymru, yn enwedig gan ei fod yn un o’r cestyll mwyaf trawiadol yn y DU.  Mae holl dref bysgota Caernarfon oddi mewn i furiau’r castell, a chafodd ei nodi’n Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, sy’n ei gwneud yn...

read more

Roeddem yn hynod falch o dderbyn hysbysiad gan Trip Advisor yn ddiweddar i ddweud ein bod wedi cyrraedd y Garreg Filltir o 3050 Adolygiad. Hoffem gymryd y cyfle hwn i ddiolch i bob un ohonoch a gymerodd yr amser i ysgrifennu adolygiad. Yma yn Nhafarn y Black Boy rydym...

read more

Cofeb Lionel Rees, VC

Posted on 8 Oct 2019

Ganwyd yr arwr rhyfel Lionel Rees yng Nghaernarfon ac fe’i magwyd yn 5 Stryd Y Castell, sydd ar hyn o bryd yn eiddo i Dafarn y Black Boy; mae wedi ei leoli’r drws nesaf i  ‘Tŷ Dre’. Derbyniodd Lionel Rees y Groes Fictoraidd fawreddog am ei gampau fel peilot...

read more

Posted on 8 Oct 2019

Camgymeriad fyddai anwybyddu’r safleoedd hanesyddol yr ardal wrth ymweld â Gogledd Cymru. Mae casgliad o adeiladau rhyfeddol ac ardaloedd a safleoedd o brydferthwch ar draws Cymru gyfan – ac mae rhai ohonynt mor unigryw a phwysig o ran ein hanes, ein dealltwriaeth o’n byd a’n diwylliant fel eu bod...

read more

Mae gan Dafarn y Black Boy gynnig arbennig: Pob ystafell – 3 Noson am bris 2 Yn ystod Ionawr, Chwefror a Mawrth 2020 gallwch fanteisio ar y cynnig anhygoel hwn lle gall gwesteion aros am 3 noson am bris dwy. I hawlio’r cynnig arbennig, defnyddiwch y cod ar ein...

read more

Mae Rheilffordd Ffestiniog, y rheilffordd hynaf yn y byd sy’n dal i redeg trenau, yn gwybod dipyn am wneud taith yn arbennig. Mae’n amgueddfa fyw sy’n rhedeg trenau i deithwyr ers Oes Fictoria, gyda nifer o’r cerbydau hŷn wedi eu cadw’n gariadus. Y Penwythnos Fictoraidd yw’r ffordd orau o...

read more

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi ennill pleidlais ‘Y Lle Gorau yng Nghaernarfon ar gyfer Gwasanaeth ac Awyrgylch’ gan y Restaurant Guru. Safle ar-lein yw’r Restaurant Guru ar gyfer darganfod llefydd gwych i fwyta ac mae’n rhoi’r cyfle i ymwelwyr ysgrifennu adolygiadau. Darllenwch ein cofnod yma...

read more

Danteithion Cymreig

Posted on 30 Apr 2019

Beth mae Cymru yn ei olygu i chi? Miloedd o flynyddoedd o hanes a diwylliant? Yr iaith hynafol sydd wedi addasu gyda’i phobl i fod yn symbol o etifeddiaeth, diwylliant ac angerdd? Y bryniau a’r pantiau, a’r golygfeydd godidog o’r môr? Neu, yn syml… y bwyd? Doedd bod yn...

read more